strategy2.zwierze1_na_mniejsze_zwierze2: Strategia 2, wymiana jednego zwierzecia na drugie

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja strategy2.zwierze1_na_mniejsze_zwierze2() wymiania zwierze1 na zwierze2

Usage

1
2

Arguments

StadoGracza

wektor zawieracjacy liczby poszczegolnych zwierzat w stadzie gracza

ceny_w_krolikach

wektor opisujacy wartośc zwierzat wyrażona w krolikach

zwierze1

nazwa zwierzecia, ktore chcemy wymienic

zwierze2

nazwa zwierzecia, ktore chcemy otrzymac

Value

funkcja zwraca StadoGracza po wymianie


PawKed/SuperFarmerPKEK documentation built on May 8, 2019, 1:27 a.m.