gra: Gra w SuperFarmera zadana strategia

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja gra() oblicza czas gry w grę SupreFarmer zadana strategia

Usage

1
2
3
gra(strategia = SuperFarmerPKEK::strategy2,
  kostka1 = SuperFarmerPKEK::kostka1, kostka2 = SuperFarmerPKEK::kostka2,
  StadoGracza = SuperFarmerPKEK::StadoGracza)

Arguments

strategia

strategia, ktora chcemy zagrac. W pakiecie do wyboru: strategy1, strategy2, strategy3

kostka1

zwierzeta znajdujace sie na kostce nr 1

kostka2

zwierzeta znajdujace sie na kostce nr 2

StadoGracza

stan stada gracza, zapisany jako nazwany wektor

Value

funkcja zwraca czas gry dana strategia


PawKed/SuperFarmerPKEK documentation built on May 8, 2019, 1:27 a.m.