R/cleanPhones.R

Defines functions cleanPhones

Documented in cleanPhones

#' Telefonszámok tisztítása
#'
#' Magyar telefonszámokra beállított telefonszámtisztítás
#'
#' @param chr_vect karakter vektor
#'
#' @details
#' Első lépésként csak a számokat tartja meg a szövegből. Amennyiben
#'  kevesebb mint hét számjegyet talál, illetve ha üres sztringet talál,
#'  figyelmeztet, és az értéket \code{NA}-ra állítja.
#' 
#' @section TODO:
#' Internacionalizálás: egy \code{lang} argumentum, ami ha meg van adva,
#'  megkeresné a \code{paste0(cleanPhones_*lang*)} függvényt, és annak
#'  a vektort.
#'
#' @return
#' \code{chr_vect}-tel megegyező hosszú karakter vektor
#'
#' @author
#' Tomasovszky Álmos
#'
#' @examples
#' cleanPhones("+36 (30) 1010101")
#'
#' @encoding UTF-8
#' @export


cleanPhones <- function(chr_vect){

 # nem számok kiszedése
 chr_vect_mod <- as.character(gsub("[^0-9]", "", chr_vect))
 
 # 7-nél rövidebbek
 if(any(nchar(chr_vect_mod) < 7 & !is.na(chr_vect_mod) & !(chr_vect_mod == ""))){

  warning(paste0("R\u00F6vid sz\u00E1mot tal\u00E1ltam, az els\u0151: ",
          min(which(nchar(chr_vect_mod) < 7))))

  chr_vect_mod[nchar(chr_vect_mod) < 7] <- NA
 }
 # üres cellák keresése
 if(any(sapply(chr_vect_mod == "", isTRUE))){

  warning(paste0("\u0170res mez\u0151, az els\u0151: ",
          min(which(chr_vect_mod == ""))))

  chr_vect_mod[chr_vect_mod == ""] <- NA
 }

 return(chr_vect_mod)
}
atajti/andego.adattisztitas documentation built on Nov. 21, 2018, 5:43 a.m.