Files in quantide/qdata
Quantide's data for R courses

.gitignore
DESCRIPTION
NAMESPACE
R/qdata-data.R R/qdata.R README.md
data/admission.RData
data/awards.RData
data/bands.RData
data/bank.RData
data/banknotes.RData
data/bimetal1.RData
data/boiling.RData
data/bostonhousing.RData
data/bottlecap.RData
data/brainbod.RData
data/bwt.RData
data/carctl.RData
data/carseat.RData
data/cerealbx.RData
data/clotting.RData
data/comuni.RData
data/default.RData
data/diabetes.RData
data/diameters.RData
data/dicentric.RData
data/distance.RData
data/drug.RData
data/druguse.RData
data/ds.RData
data/forbes94.RData
data/g1res.RData
data/german.RData
data/hormones.RData
data/hotdogs.RData
data/housing.RData
data/iowheat.RData
data/irished.RData
data/istat.RData
data/italia.RData
data/italy.RData
data/janka.RData
data/knock.RData
data/labonline.RData
data/life.RData
data/lung.RData
data/mds.RData
data/mortality.RData
data/mtcars.RData
data/nes96.RData
data/orange.RData
data/oxidant.RData
data/ozone.RData
data/paint.RData
data/pencap.RData
data/people.RData
data/pimaindiansdiabetes2.RData
data/plastic.RData
data/polyester.RData
data/prostate.RData
data/province.RData
data/quine.RData
data/rats.RData
data/reaction.RData
data/regioni.RData
data/ripartizioni.RData
data/skin.RData
data/smoke.RData
data/sres.RData
data/states.RData
data/sturdy.RData
data/switcht.RData
data/tennis.RData
data/tissue.RData
data/titanic.RData
data/toxo.RData
data/uscompanies.RData
data/uscrime.RData
data/usopen.RData
data/utilities.RData
data/varnish.RData
data/volcano3d.RData
data/wea.RData
data/wimbledon.RData
data/wines.RData
data/wwiileaders.RData
man/admission.Rd man/awards.Rd man/bands.Rd man/bank.Rd man/banknotes.Rd man/bimetal1.Rd man/boiling.Rd man/bostonhousing.Rd man/bottlecap.Rd man/brainbod.Rd man/bwt.Rd man/carctl.Rd man/carseat.Rd man/cerealbx.Rd man/clotting.Rd man/comuni.Rd man/default.Rd man/diabetes.Rd man/diameters.Rd man/dicentric.Rd man/distance.Rd man/drug.Rd man/druguse.Rd man/ds.Rd man/forbes94.Rd man/g1res.Rd man/german.Rd man/hormones.Rd man/hotdogs.Rd man/housing.Rd man/iowheat.Rd man/irished.Rd man/istat.Rd man/italia.Rd man/italy.Rd man/janka.Rd man/knock.Rd man/labonline.Rd man/life.Rd man/lung.Rd man/mds.Rd man/mortality.Rd man/mtcars.Rd man/nes96.Rd man/orange.Rd man/oxidant.Rd man/ozone.Rd man/paint.Rd man/pencap.Rd man/people.Rd man/pimaindiansdiabetes2.Rd man/plastic.Rd man/polyester.Rd man/prostate.Rd man/province.Rd man/qdata.Rd man/quine.Rd man/rats.Rd man/reaction.Rd man/regioni.Rd man/ripartizioni.Rd man/skin.Rd man/smoke.Rd man/sres.Rd man/states.Rd man/sturdy.Rd man/switcht.Rd man/tissue.Rd man/titanic.Rd man/toxo.Rd man/uscompanies.Rd man/uscrime.Rd man/usopen.Rd man/utilities.Rd man/varnish.Rd man/volcano3d.Rd man/wea.Rd man/wimbledon.Rd man/wines.Rd man/wwiileaders.Rd
qdata.Rproj
quantide/qdata documentation built on May 26, 2019, 12:36 p.m.