skaluj_egz_gimn_rasch: Procedury skalowania egzaminow

Description Usage Arguments Details Value See Also

View source: R/skaluj_egz_gimn_rasch.R

Description

Funkcja przeprowadza skalowanie egzaminu gimnazjalnego z użyciem modelu Rascha (na potrzeby maturalnego Kalkulatora EWD).

Usage

1
2
3
4
5
skaluj_egz_gimn_rasch(rok, processors = 2,
  opis = "skalowanie do Kalkulatora EWD",
  katalogSurowe = "../../dane surowe",
  katalogWyskalowane = "../../dane wyskalowane", zapisz = TRUE,
  skala = NULL, proba = -1)

Arguments

rok

rok przeprowadzenie egzaminu

processors

liczba rdzeni do wykorzystania przy estymacji

opis

opcjonalnie ciąg znaków - opis skalowania

katalogSurowe

opcjonalnie ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki z zapisanymi (przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_surowe z pakietu EWDdane) surowymi wynikami egzaminu

katalogWyskalowane

opcjonalnie ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki z zapisanymi (przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_wyskalowane z pakietu EWDdane) wyskalowanymi wynikami egzaminu

zapisz

wartość logiczna - czy zapisać wyniki do pliku .RData?

skala

id_skali (liczba naturalna) lub ciąg znaków z wyrażeniem regularnym, do którego ma pasować opis skali

proba

opcjonalnie liczba natrualna - wielkość próby, jaka ma być wylosowana z danych przed estymacją modelu; przydatne (tylko) do testów działania funkcji

Details

Schemat przekodowania sum punktów na oszacowania umiejętności obliczany jest na podstawie danych wzorcowych, przy pomocy funkcji przewidywanie_rasch, a następnie na jego podstawie przypisywane są wartości przewidywane wszystkim zdającym.

Value

lista klasy listaWynikowSkalowania, której elementy są listami klasy wynikiSkalowania i składają się z elementów:

See Also

skaluj, procedura_1k_1w, sprawdz_wyniki_skalowania


tzoltak/EWDskale documentation built on Oct. 14, 2018, 6:51 a.m.