skroc_skale_oceny: Skracanie skal oceny

Description Usage Arguments Value

View source: R/skracanie_poziomy.R

Description

Funkcja dokonuje skrótu skali oceny (pseudo)kryteriów w oparciu o rozkład ich wyników w grupie kalibracyjnej i informację o wszystkich możliwych wartościach, jakie może przyjąć dane (pseudo)kryterium.

Usage

1
2
skroc_skale_oceny(skale, katalogDane = "dane surowe/", maxLPozWyk = 5,
  minLiczebnPozWyk = 100, minOdsPozWyk = 0.05, print = TRUE)

Arguments

skale

wektor liczbowy z id_skali lub ciąg znaków z wyrażeniem regularnym identyfikującymi skale po kolumnie 'opis'

katalogDane

ciąg znaków - ścieżka do katalogu, w którym znajdują się dane z wynikami surowymi egzaminów, pobranymi przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_surowe

maxLPozWyk

maksymalna liczba poziomów pytania

minLiczebnPozWyk

minimalna liczebność obserwacji w każdym z poziomów

minOdsPozWyk

minimalny odsetek obserwacji, które ma zawierać każdy poziom

print

wartość logiczna - czy pokazywać informacje o skracaniu?

Value

data frame Kolumna elementy zawiera data frame'y które mogą zostać użyte jako argument funkcji edytuj_skale.


tzoltak/EWDskale documentation built on Oct. 14, 2018, 6:51 a.m.