skroc_skale_oceny: Skracanie skal oceny

Description Usage Arguments Value

View source: R/skracanie_poziomy.R

Description

Funkcja dokonuje skr<c3><b3>tu skali oceny (pseudo)kryteri<c3><b3>w w oparciu o rozk<c5><82>ad ich wynik<c3><b3>w w grupie kalibracyjnej i informacj<c4><99> o wszystkich mo<c5><bc>liwych warto<c5><9b>ciach, jakie mo<c5><bc>e przyj<c4><85><c4><87> dane (pseudo)kryterium.

Usage

1
2
skroc_skale_oceny(skale, katalogDane = "dane surowe/", maxLPozWyk = 5,
  minLiczebnPozWyk = 100, minOdsPozWyk = 0.05, print = TRUE)

Arguments

skale

wektor liczbowy z id_skali lub ci<c4><85>g znak<c3><b3>w z wyra<c5><bc>eniem regularnym identyfikuj<c4><85>cymi skale po kolumnie 'opis'

katalogDane

ci<c4><85>g znak<c3><b3>w - <c5><9b>cie<c5><bc>ka do katalogu, w kt<c3><b3>rym znajduj<c4><85> si<c4><99> dane z wynikami surowymi egzamin<c3><b3>w, pobranymi przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_surowe

maxLPozWyk

maksymalna liczba poziom<c3><b3>w pytania

minLiczebnPozWyk

minimalna liczebno<c5><9b><c4><87> obserwacji w ka<c5><bc>dym z poziom<c3><b3>w

minOdsPozWyk

minimalny odsetek obserwacji, kt<c3><b3>re ma zawiera<c4><87> ka<c5><bc>dy poziom

print

warto<c5><9b><c4><87> logiczna - czy pokazywa<c4><87> informacje o skracaniu?

Value

data frame Kolumna elementy zawiera data frame'y kt<c3><b3>re mog<c4><85> zosta<c4><87> u<c5><bc>yte jako argument funkcji edytuj_skale.


tzoltak/EWDskale documentation built on Jan. 30, 2018, 2:03 a.m.