skaluj_spr: Procedury skalowania egzaminow

Description Usage Arguments Value See Also

View source: R/skaluj_spr.R

Description

Funkcja przeprowadza skalowanie wynik<c3><b3>w sprawdzianu.

Usage

1
2
3
4
skaluj_spr(rok, processors = 2, opis = "skalowanie do EWD",
  katalogSurowe = "../../dane surowe",
  katalogWyskalowane = "../../dane wyskalowane", zapisz = TRUE,
  skala = NULL, proba = -1)

Arguments

rok

rok przeprowadzenie egzaminu

processors

liczba rdzeni do wykorzystania przy estymacji

opis

opcjonalnie ci<c4><85>g znak<c3><b3>w - opis skalowania

katalogSurowe

opcjonalnie <c5><9b>cie<c5><bc>ka do katalogu, w kt<c3><b3>rym znajduj<c4><85> si<c4><99> pliki z zapisanymi (przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_surowe z pakietu EWDdane) surowymi wynikami egzaminu

katalogWyskalowane

opcjonalnie <c5><9b>cie<c5><bc>ka do katalogu, w kt<c3><b3>rym znajduj<c4><85> si<c4><99> pliki z zapisanymi (przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_wyskalowane z pakietu EWDdane) wyskalowanymi wynikami egzaminu

zapisz

warto<c5><9b><c4><87> logiczna - czy zapisa<c4><87> wyniki do pliku .RData?

skala

id_skali (liczba naturalna) lub ci<c4><85>g znak<c3><b3>w z wyra<c5><bc>eniem regularnym, do kt<c3><b3>rego ma pasowa<c4><87> opis skali

proba

opcjonalnie liczba natrualna - wielko<c5><9b><c4><87> pr<c3><b3>by, jaka ma by<c4><87> wylosowana z danych przed estymacj<c4><85> modelu; przydatne (tylko) do test<c3><b3>w dzia<c5><82>ania funkcji

Value

lista klasy listaWynikowSkalowania z jednym elementem "s", klasy wynikiSkalowania, b<c4><99>d<c4><85>cym list<c4><85> o elementach:

See Also

skaluj, procedura_1k_1w, sprawdz_wyniki_skalowania


tzoltak/EWDskale documentation built on Jan. 30, 2018, 2:03 a.m.