skaluj_spr: Procedury skalowania egzaminow

Description Usage Arguments Value See Also

View source: R/skaluj_spr.R

Description

Funkcja przeprowadza skalowanie wyników sprawdzianu.

Usage

1
2
3
4
skaluj_spr(rok, processors = 2, opis = "skalowanie do EWD",
  katalogSurowe = "../../dane surowe",
  katalogWyskalowane = "../../dane wyskalowane", zapisz = TRUE,
  skala = NULL, proba = -1)

Arguments

rok

rok przeprowadzenie egzaminu

processors

liczba rdzeni do wykorzystania przy estymacji

opis

opcjonalnie ciąg znaków - opis skalowania

katalogSurowe

opcjonalnie ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki z zapisanymi (przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_surowe z pakietu EWDdane) surowymi wynikami egzaminu

katalogWyskalowane

opcjonalnie ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki z zapisanymi (przy pomocy funkcji pobierz_wyniki_wyskalowane z pakietu EWDdane) wyskalowanymi wynikami egzaminu

zapisz

wartość logiczna - czy zapisać wyniki do pliku .RData?

skala

id_skali (liczba naturalna) lub ciąg znaków z wyrażeniem regularnym, do którego ma pasować opis skali

proba

opcjonalnie liczba natrualna - wielkość próby, jaka ma być wylosowana z danych przed estymacją modelu; przydatne (tylko) do testów działania funkcji

Value

lista klasy listaWynikowSkalowania z jednym elementem "s", klasy wynikiSkalowania, będącym listą o elementach:

See Also

skaluj, procedura_1k_1w, sprawdz_wyniki_skalowania


tzoltak/EWDskale documentation built on Oct. 14, 2018, 6:51 a.m.