zmien_parametry_na_do_bazy: Konwersja tabeli parametrow na format bazy

Description Usage Arguments Value

View source: R/zmien_parametry_na_do_bazy.R

Description

Funkcja przekształca tabelę wartości parametrów modelu skalowania z formatu zwracanego przez funkcję skaluj na format, w jakim wartości parametrów zapisywane są w bazie i na klasyczną, jednowymiarowąz parametryzację IRT.

Usage

1
2
zmien_parametry_na_do_bazy(x, idSkali, skalowanie,
  rzetelnoscEmpiryczna = NULL, standaryzacja = NULL, grupy = NULL)

Arguments

x

data frame z wartościami parametrów w formacie zwracanym przez funkcję skaluj

idSkali

liczba naturalna - id_skali w bazie

skalowanie

liczba naturalna - nr skalowania w bazie

rzetelnoscEmpiryczna

opcjonalnie liczba lub data frame - rzetelność empiryczna testu (w przypadku data frame'a - w poszczególnych grupach)

standaryzacja

opcjonalnie data frame o kolumnach grupa, sr, os, zawierający parametry standaryzacji oszacowań w poszczególnych grupach

grupy

data frame zawierający mapowanie numerów grup na ich nazwy); musi składać się z dwóch zmiennych: 'grupa', zawierającej nazwy grup i drugiej, o dowolnej nazwie, zawierającej numery grup

Value

ramka danych w formacie odpowiadającym strukturze tablicy skalowania_elementy w bazie


tzoltak/EWDskale documentation built on Oct. 14, 2018, 6:51 a.m.