R/cleanStreet.R

Defines functions cleanStreet

Documented in cleanStreet

#' Utcanevek tisztítása
#'
#' Megtisztítja a kapott irányítószámokat potenciális problémáktól.
#'
#' @param x karakter vektor
#' @param alternative unAccent használatát szabályzó logikai érték
#'
#' @details
#' Az \code{unAccent} alapvetően az \code{iconv} függvényt használja.
#'  Ez az operácoós rendszer kódolását veszi alapul, így ha
#'  \code{Encoding(x)} nem ugyan az, mint ami az operációs rendszerből
#'  következik, hibás eredményt adhat; erre az esetre használható
#'  az \code{alternative} flag, lásd \code{\link{unAccent}}
#'
#' @section TODO:
#' jelenleg csak szabályos, teljes címekre működik, csak címekre nem;
#' pl.: \code{cleanStreet("1000 Budapest, Clark Ádám tér 3")} működik,
#'  de \code{cleanStreet(Clark Ádám tér 3)} nem.
#'
#' Jelenleg a gyakori hibás utcanevek a kódba vannak égetve,
#'  ezt később érdemes volna modulárisan cserélhetővé tenni.
#'
#' @return
#' \code{x}-szel azonos hosszú karakter vektor
#'
#' @author
#' Hajdú László
#'
#' @examples
#' cleanStreet(" 3120 Dorgalfalva, Kossuth utca 10.")
#'
#' @export
#' @encoding UTF-8
#' @importFrom stringr str_extract


cleanStreet <- function(x, alternative=FALSE){

 STREET2 <- c("MARCIUS 15"       = "MARCIUS15",
        "MARC. 15"        = "MARCIUS15",
        "MAJUS 1"         = "MAJUS1",
        "MAJ. 1"         = "MAJUS1",
        "AUGUSZTUS 20"      = "AUGUSZTUS20",
        "AUG. 20"         = "AUGUSZTUS20",
        "OKT. 6"         = "OKTOBER6",
        "OKTOBER 6."       = "OKTOBER6",
        "OKTOBER 6"        = "OKTOBER6",
        "OKTOBER 23"       = "OKTOBER23",
        "OKT. 23"         = "OKTOBER23",
        "OKTOBER HUSZONHARMADIKA" = "OKTOBER23",
        "ALSO HATAR"       = "ALSOHATAR",
        "ALSO KIKOTO"       = "ALSOKIKOTO",
        "ALSO NYOMAS"       = "ALSONYOMAS",
        "ALSO PAPIRGYAR"     = "ALSOPAPIRGYAR",
        "ALSO SAS"        = "ALSOSAS",
        "ALSO SVABHEGYI"     = "ALSOSVABHEGYI",
        "ALSO TOROKVESZ"     = "ALSOTOROKVESZ",
        "ALSO VOLGY"       = "ALSOVOLGY",
        "ALSO ZOLDMALI"      = "ALSOZOLDMALI",
        "II. JANOS"        = "II.JANOS",
        "II. RAKOCZI"       = "II.RAKOCZI",
        "I. LASZLO"        = "I.LASZLO",
        "IV. LASZLO"       = "IV.LASZLO",
        "III. BELA"        = "III.BELA",
        "I. ISTVAN"        = "I.ISTVAN",
        "IV. BELA"        = "IV.BELA",
        "KIS DIOFA"        = "KISDIOFA",
        "KIS FUVAROS"       = "KISFUVAROS",
        "KIS KAROSHID"      = "KISKAROSHID",
        "KIS KOBANYA"       = "KISKOBANYA",
        "KIS NYIRFA"       = "KISNYIRFA",
        "KIS RAKOS"        = "KISRAKOS",
        "KIS ROKUS"        = "KISROKUS",
        "KIS SALETROM"      = "KISSALETROM",
        "KIS SORGYAR"       = "KISSORGYAR",
        "KIS STACIO"       = "KISSTACIO",
        "KULSO ARPAD"       = "KULSOARPAD",
        "KULSO BACSAI"      = "KULSOBACSAI",
        "KULSO CSABAI"      = "KULSOCSABAI",
        "KULSO FOTI"       = "KULSOFOTI",
        "KULSO LETAI"       = "KULSOLETAI",
        "KULSO MESTER"      = "KULSOMESTER",
        "KULSO SAGI"       = "KULSOSAGI",
        "KULSO SAMSONI"      = "KULSOSAMSONI",
        "KULSO SZILAGYI"     = "KULSOSZILAGYI",
        "KULSO VASUT"       = "KULSOVASUT",
        "KULSO VESZPREMI"     = "KULSOVESZPREMI",
        "KULSO VOROSMARTY"    = "KULSOVOROSMARTY",
        "MAGYAR ASSZONYOK"    = "MAGYARASSZONYOK",
        "MAGYAR JAKOBINUSOK"   = "MAGYARJAKOBINUSOK",
        "MAGYAR LAJOS"      = "MAGYARLAJOS",
        "MAGYAR LASZLO"      = "MAGYARLASZLO",
        "MAGYAR NOBEL-DIJASOK"  = "MAGYARNOBELDIJASOK",
        "MAGYAR SZARNYAK"     = "MAGYARSZARNYAK",
        "MAGYAR TUDOSOK"     = "MAGYARTUDOSOK",
        "MARIA KIRALYNE"     = "MARIAKIRALYNE",
        "MARIA TEREZIA"      = "MARIATEREZIA",
        "NAGY BALOGH"       = "NAGYBALOGH",
        "NAGY DIOFA"       = "NAGYDIOFA",
        "NAGY FERENC"       = "NAGYFERENC",
        "NAGY FUVAROS"      = "NAGYFUVAROS",
        "NAGY GYORI"       = "NAGYGYORI",
        "NAGY IGNAC"       = "NAGYIGNAC",
        "NAGY IMRE"        = "NAGYIMRE",
        "NAGY JENO"        = "NAGYJENO",
        "NAGY KAROSHID"      = "NAGYKAROSHID",
        "NAGY KEREKHEGY"     = "NAGYKEREKHEGY",
        "NAGY KIRALY"       = "NAGYKIRALY",
        "NAGY KOBANYA"      = "NAGYKOBANYA",
        "NAGY LAJOS"       = "NAGYLAJOS",
        "NAGY LASZLO"       = "NAGYLASZLO",
        "NAGY MIHALY"       = "NAGYMIHALY",
        "NAGY PAL"        = "NAGYPAL",
        "NAGY SANDOR"       = "NAGYSANDOR",
        "NAGY TEMPLOM"      = "NAGYTEMPLOM",
        "SZABO BELA"       = "SZABOBELA",
        "SZABO DEZSO"       = "SZABODEZSO",
        "SZABO ERVIN"       = "SZABOERVIN",
        "SZABO ILONKA"      = "SZABOILONKA",
        "SZABO ISTVAN"      = "SZABOISTVAN",
        "SZABO JANOS"       = "SZABOJANOS",
        "SZABO JOZSEF"      = "SZABOJOZSEF",
        "SZABO KALMAN"      = "SZABOKALMAN",
        "SZABO KAROLY"      = "SZABOKAROLY",
        "SZABO LORINC"      = "SZABOLORINC",
        "SZABO PAL"        = "SZABOPAL",
        "SZENT ADALBERT"     = "SZENTADALBERT",
        "SZENT ANNA"       = "SZENTANNA",
        "SZENT ANTAL"       = "SZENTANTAL",
        "SZENT BENEDEK"      = "SZENTBENEDEK",
        "SZENT BERTALAN"     = "SZENTBERTALAN",
        "SZENT BORBALA"      = "SZENTBORBALA",
        "SZENT CSALAD"      = "SZENTCSALAD",
        "SZENT ERZSEBET"     = "SZENTERZSEBET",
        "SZENT FERENC"      = "SZENTFERENC",
        "SZENT FLORIAN"      = "SZENTFLORIAN",
        "SZENT GELLERT"      = "SZENTGELLERT",
        "SZENT GYORGY"      = "SZENTGYORGY",
        "SZENT IMRE"       = "SZENTIMRE",
        "SZENT ISTVAN"      = "SZENTISTVAN",
        "SZENT JANOS"       = "SZENTJANOS",
        "SZENT JOZSEF"      = "SZENTJOZSEF",
        "SZENT KERESZT"      = "SZENTKERESZT",
        "SZENT KORONA"      = "SZENTKORONA",
        "SZENT KRISTOF"      = "SZENTKRISTOF",
        "SZENT LAJOS"       = "SZENTLAJOS",
        "SZENT LASZLO"      = "SZENTLASZLO",
        "SZENT LORINC"      = "SZENTLORINC",
        "SZENT MIHALY"      = "SZENTMIHALY",
        "SZENT MIKLOS"      = "SZENTMIKLOS",
        "SZENT MOR"        = "SZENTMOR",
        "SZENT ORBAN"       = "SZENTORBAN",
        "SZENT ROKUS"       = "SZENTROKUS",
        "SZENT SEBESTYEN"     = "SZENTSEBESTYEN")

 #kitöröljük az irányítószámot a stringből
 x <- sub("\\b[0-9]{4}\\b", "",
      toupper(unAccent(x, alternative)))

 #a házszám a következő szám lesz
 hnumber <- stringr::str_extract(x,"\\d+")
 #ha nem találtuk meg ne fűzzünk hozzá NA-t a címhez
 hnumber[which(is.na(hnumber))] <- ""
 #a STREET2 -ben található key-eket cseréli a value-ra

 for(i in seq_along(STREET2)){
  value <- STREET2[i]
  key <- names(value)
  value <- unname(value)
  x<-gsub(names(STREET2[i]),
      STREET2[i],
      x)
 }
 
 
 #1 vagy több whitespaceket kicseréli ; karakterre
 x <- gsub("\\s{1,}", ";",
      removeSpecials(x))
 #splitelem az így kapott stringet aztán a 3. helyen lévő szó lesz az utca
 delimited <- strsplit(x, ";")
 street <- sapply(delimited, "[", 3)
 res <- trimws(paste(street,hnumber, sep = " "))
 res[res == "NA"] <- NA
 return(res)
}
atajti/andego.adattisztitas documentation built on Nov. 21, 2018, 5:43 a.m.