afwijkendeCurves: Geeft de afwijkende metingen uit een gegeven model

Description Usage Arguments Details Value

View source: R/afwijkendeCurves.R

Description

Functie die de curvekarakteristieken van de modellen berekent (roept hiervoor de functie curvekarakteristieken op) en op basis van deze parameters de mogelijk slechtste modellen oplijst met de reden.

Usage

1
afwijkendeCurves(Basismodel, Data = NULL)

Arguments

Basismodel

model per boomsoort

Data

dataset op basis waarvan het model berekend is (nodig voor lokaal model)

Details

Deze functie kan ook gebruikt worden voor lokale modellen

Value

Dataframe met te controleren curves (incl. aantal metingen per curve)


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.