afwijkendeMetingen: Geeft de afwijkende metingen uit een gegeven model

Description Usage Arguments Value

View source: R/afwijkendeMetingen.R

Description

Berekent afwijkende metingen, dit zijn metingen met een afwijking > 2,5 * rmse, en geeft deze weer volgens dalende afwijking. Voor de 20 domeinen met de hoogste RMSE, waarbij de 'foutenmarge' breder is, worden minstens 10 meetresultaten geselecteerd als 'afwijkend' (nl. de 10 meetresultaten met de hoogste error).

Usage

1
afwijkendeMetingen(Dataset, AantalDomHogeRMSE = 20)

Arguments

Dataset

Dataframe met meetresultaten, geschatte waarden voor het domeinmodel en het Vlaamse model en de rmse voor het domeinmodel.

AantalDomHogeRMSE

Standaard worden de 20 domeinen met de hoogste RMSE geselecteerd en voor elk van deze domeinen worden minstens 10 afwijkende metingen geselecteerd. AantalDomHogeRMSE laat toe om dit aantal van 20 domeinen aan te passen.

Value

lijst met afwijkende metingen (> 2,5 * rmse), inclusief vlag uit databank


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.