resultaat: berekent de modelparameters per domein

Description Usage Arguments Details Value

View source: R/resultaat.R

Description

Berekeningen die leiden tot de gevraagde tabel. Hiervoor worden volgende hulpfuncties aangeroepen:

Usage

1
2
resultaat(Basismodel, Afgeleidmodel, Lokaalmodel, Data.lokaal,
  Data.onbruikbaar = NULL)

Arguments

Basismodel

model per boomsoort

Afgeleidmodel

verschuiving per boomsoort en domein (Vlaams model)

Lokaalmodel

model per boomsoort-domein-combinatie

Data.lokaal

data voor model per boomsoort-domein-combinatie

Data.onbruikbaar

evt. lijst met meetresultaten van domein-boomsoort-combinaties waarvoor geen model opgesteld kan worden

Details

modelparameters rsme.basis fit.afgeleid

Verder moeten parameters A, B en C uit het model gehaald worden (coef) en een aantal berekende gegevens uit de eerste stap toegevoegd worden.

Value

dataframe met modellen per domein en per boomsoort met velden:

- ModelID

- DomeinID

- BoomsoortID

- Modeltype ('basismodel'(= eigen model op basis van mixed model) / <e2><80><98>afgeleid model'(= verschoven Vlaams model, afgeleid van fixed factor uit basismodel) / <e2><80><98>Vlaams model<e2><80><99>(= fixed factor uit basismodel, niet toegevoegd omdat niet relevant) / 'lokaal model'(= apart model voor 1 boomsoort-domein-combinatie) / 'geen model'(= boomsoort-domein-combinatie waarvoor geen model berekend kan worden))

- paramaters A,B en C

- bruikbaar interval

- rmse

- aantal metingen waarop model gebaseerd is

- aantal metingen > 0.5 m (dus waarop rmse-berekening gebaseerd is)

evt. kan een tweede dataframe toegevoegd worden met Vlaamse modellen per boomsoort, of deze kan toegevoegd worden aan de vorige dataframe, waarbij DomeinID leeg gelaten wordt of een specifieke waarde <e2><80><98>Vlaams model<e2><80><99> krijgt


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.