hoogteschatting.basis: Hoogteschatting op basis van opgegeven basismodel

Description Usage Arguments Value

View source: R/hoogteschatting_basis.R

Description

Functie die de gemiddelde hoogte per omtrekklasse schat voor de domeincurves en Vlaamse curves van het opgegeven basismodel. De teruggegeven dataframe kan gebruikt worden om grafieken te maken of afwijkende metingen te bestuderen.

Usage

1
hoogteschatting.basis(Soortmodel, Soortdata, Typemodel)

Arguments

Soortmodel

model voor boomsoort (basis) of boomsoort-domein-combinatie (lokaal)

Soortdata

meetgegevens van boomsoort (basis) of domein-boomsoort-combinatie (lokaal)

Typemodel

'Basis' of 'Lokaal'?

Value

dataframe met de meetresultaten en de schattingen van de hoogtes voor het domeinmodel en de Vlaamse model


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.