fit.afgeleid: Afgeleid model (= verschuiving t.o.v. Vlaams model) fitten op...

Description Usage Arguments Value

View source: R/fit_afgeleid.R

Description

Functie die een model berekent voor domeinen met 10 - 50 bomen (binnen omtrekklassen > 0.5 m) door verschuiving van het Vlaams model voor die boomsoort.

Usage

1
fit.afgeleid(Data.afgeleid, Basismodel)

Arguments

Data.afgeleid

Data.afgeleid dataframe 10-50

Basismodel

model per boomsoort

Value

list met model per boomsoort-domein-combinatie


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.