getMutation-methods: Method getMutation

Description Usage Arguments

Description

Method getMutation

Usage

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
getMutation(object, ...)

## S4 method for signature 'GMS_Virtual'
getMutation(object, ...)

## S4 method for signature 'GMS'
getMutation(object, ...)

## S4 method for signature 'MutationAnnotationFormat_Virtual'
getMutation(object, ...)

## S4 method for signature 'MutationAnnotationFormat'
getMutation(object, ...)

## S4 method for signature 'VEP_Virtual'
getMutation(object, ...)

## S4 method for signature 'VEP'
getMutation(object, ...)

Arguments

object

Object of class VEP, GMS, or MutationAnnotationFormat

...

additional arguments to passed


GenVisR documentation built on Dec. 28, 2020, 2 a.m.