Files in HardyWeinberg
Statistical Tests and Graphics for Hardy-Weinberg Equilibrium

MD5
DESCRIPTION
NAMESPACE
inst/CITATION
inst/doc/HardyWeinberg.R inst/doc/HardyWeinberg.pdf
inst/doc/HardyWeinberg.Rnw
vignettes/HWHapMapGeno1.pdf vignettes/HWHapMapQQplotInbred.pdf vignettes/TernaryPlot.pdf vignettes/MourantQQPlot.pdf vignettes/HapMapCHBChr1.pdf vignettes/MourantTP.pdf vignettes/HWGeno2.pdf vignettes/HapMapCHBChr1Chisq.pdf vignettes/HWGeno1.pdf vignettes/HWHapMapIlr2.pdf vignettes/Simulated2.pdf vignettes/HWHomHet2.pdf
vignettes/HardyWeinberg.bib
vignettes/HWHapMapQQplot.pdf vignettes/HWHapMapGeno2.pdf
vignettes/HardyWeinberg.Rnw
vignettes/HapMapCHBChr1Exact.pdf vignettes/HWHapMapQQplotSimulated.pdf vignettes/HWHapMapIlr1.pdf R/maf.R R/loglik.M23.R R/DnegUp.R R/UniqueGenotypeCounts.R R/loglik.M21.R R/HWExactStats.R R/agcounts.R R/HWAlrPlot.R R/dlevene.R R/Chisquarex.R R/vaf.R R/AuxQ.R R/genlabels.R R/loglik.M14.R R/CritSam.R R/HWChisqccCurve.R R/M11p.R R/loglik.5.R R/auxiliartable.R R/HWClrPlot.R R/HWLratio.R R/HWPerm.mult.R R/HWQqplot.R R/generate.outcomes.R R/allele.name.R R/loglik.4.R R/HWChisqStats.R R/CompProbDownPower.R R/HWExactMat.R R/cutoff.R R/HWABO.R R/AFtest.R R/HWClo.R R/dgraffelmanweir.bi.R R/EAFExact.R R/M15p.R R/missingentirerow.R R/mac.R R/loglik.1.R R/combineC.R R/loglik.M12.R R/loglik.M15.R R/HWIlr.R R/HWAlltests.R R/HWMissing.R R/HWAlr.R R/HWAIC.R R/hwe.modelE.sol.R R/density.ma.gender.R R/HWUppercl.R R/ddir.R R/HWTriExact.R R/HWLRtest.R R/M23p.R R/loglik.3.R R/H3.R R/alleles.R R/M25p.R R/M22p.R R/RcppExports.R R/recode.R R/CompProbUpPower.R R/HWChisqMat.R R/HWClr.R R/sample.prob.last.R R/hwe.modelC.obj.R R/loglik.M25.R R/fisherz.R R/make.outcomes.R R/DposUp.R R/HWLRAllTests.R R/ifisherz.R R/HWExact.R R/DnegLow.R R/M24p.R R/toTriangular.R R/DposLow.R R/eqnE.R R/HWGenotypePlot.R R/heterozyg.R R/limit.R R/outcomes.3.R R/M21p.R R/loglik.M24.R R/CompProbUp.R R/H0.R R/CombineExact.R R/hwe.modelE.obj.R R/CompProbDown.R R/eqn3.R R/M12p.R R/HWChisqLowerl.R R/af.R R/sample.prob.R R/HWPosterior.R R/FtoTheta.R R/M13p.R R/is.wholenumber.R R/loglik.2.R R/HWCondProbAB.R R/mipvalue.R R/ThetatoF.R R/HWChisq.R R/fobj.R R/HWPerm.R R/MakeCounts.R R/dens.auto.R R/H2.R R/gmeanrow.R R/HWD.R R/Chisquare.R R/CheckRoots.R R/HWTernaryPlot.R R/HWData.R R/subsamples.prob.R R/fder.R R/n.alleles.R R/HWExactPower.R R/HWExactPrevious.R R/H1.R R/HWChisqUpperl.R R/HWf.R R/n.outcomes.R R/strsort.R R/alowcurve.R R/M14p.R R/hwe.modelC.sol.R R/getpvals.R R/loglik.M11.R R/loglik.M22.R R/fitmodel12.R R/HWLowercl.R R/loglik.6.R R/GenerateSamples.R R/HWIlrPlot.R R/dlevene.bi.R R/MakeFactor.R R/gen.outcomesXtri.R R/homozyg.R R/HW.chi.mat.R R/Chisquare.x.R R/HWPower.R R/CombineChisquare.R R/odd.R
src/RcppExports.cpp
src/support.cpp
src/SNPHWEX.cpp
man/vaf.Rd man/HWLratio.Rd man/Mourant.Rd man/n.alleles.Rd man/HWABO.Rd man/HWCondProbAB.Rd man/HWAlltests.Rd man/HWLRAllTests.Rd man/HWClo.Rd man/HWTriExact.Rd man/HWIlr.Rd man/HWAlr.Rd man/JPTtriallelicsChr7.Rd man/HWGenotypePlot.Rd man/HWChisq.Rd man/HWClrPlot.Rd man/HWQqplot.Rd man/GenerateSamples.Rd man/HWMissing.Rd man/HWAIC.Rd man/ThetatoF.Rd man/AFtest.Rd man/HWPower.Rd man/UniqueGenotypeCounts.Rd man/JPTtriallelicsChrX.Rd man/ifisherz.Rd man/HWf.Rd man/HardyWeinberg-package.Rd man/HWChisqMat.Rd man/EAFExact.Rd man/HWExactPrevious.Rd man/JPTmultiallelicsChr7.Rd man/Markers.Rd man/Alzheimer.Rd man/maf.Rd man/fisherz.Rd man/MakeFactor.Rd man/HWExactMat.Rd man/HapMapCHBChr1.Rd man/HWTernaryPlot.Rd man/HWData.Rd man/agcounts.Rd man/genlabels.Rd man/af.Rd man/toTriangular.Rd man/MakeCounts.Rd man/HWPerm.mult.Rd man/HWLRtest.Rd man/recode.Rd man/strsort.Rd man/HWAlrPlot.Rd man/HWD.Rd man/HWExact.Rd man/alleles.Rd man/HWClr.Rd man/dlevene.bi.Rd man/dlevene.Rd man/dgraffelmanweir.bi.Rd man/JPTmultiallelicsChrX.Rd man/HWPerm.Rd man/HWExactStats.Rd man/HWPosterior.Rd man/mac.Rd man/JPTsnps.Rd man/HWIlrPlot.Rd man/HWChisqStats.Rd
build/vignette.rds
data/JPTmultiallelicsChr7.rda
data/Markers.rda
data/JPTtriallelicsChrX.rda
data/JPTmultiallelicsChrX.rda
data/Mourant.rda
data/JPTsnps.rda
data/JPTtriallelicsChr7.rda
data/HapMapCHBChr1.rda
data/Alzheimer.rda
HardyWeinberg documentation built on June 29, 2019, 9:02 a.m.