fig5.2a: Figur 5.2a

Description Usage Author(s) Examples

View source: R/fig5.2a.R

Description

Replikasjonskode for histogram.

Usage

1

Author(s)

Silje Synnøve Lyder Hermansen

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 #Last inn data
 data(kap5)

 #Lag histogram
 hist(kap5$Skepsis,
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Frekvens (antall respondenter)",
    main = "HISTOGRAM \nover innvandringsskepsis",
    col = "gray",
    sub = "(a)")

SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.