Files in SiljeHermansen/laerdegR
Stottepakke Til "Laer Deg R"

DESCRIPTION
LICENSE
NAMESPACE
R/fig10.1.R R/fig5.1b.R R/fig5.1d.R R/fig5.2a.R R/fig5.2b.R R/fig5.2c.R R/fig5.2d.R R/fig5.3a.R R/fig5.3b.R R/fig5.4.R R/fig5.5.R R/fig8.2.R R/fig8.3.R R/fig8.4.R R/fig9.1.R R/fig9.2.R R/fig9.3.R R/fig9.8.R R/oppg10.1.R R/oppg10.2.R R/oppg10.3.R R/oppg10.4.R R/oppg10.5.R R/oppg10.6.R R/oppg10.7.R R/oppg2.2.R R/oppg2.3.R R/oppg2.4.R R/oppg3.1.R R/oppg3.2.R R/oppg3.3.R R/oppg3.4.R R/oppg3.5.R R/oppg4.3.R R/oppg4.4.R R/oppg5.1.R R/oppg6.2.R R/oppg6.3.R R/oppg6.4.R R/oppg6.5.R R/oppg7.1.R R/oppg7.2.R R/oppg7.3.R R/oppg7.4.R R/oppg7.5.R R/oppg9.1.R R/oppg9.2.R R/oppg9.3.R R/oppg9.4.R R/oppg9.5.R README.md
data/kap10.txt
data/kap2.txt
data/kap3.txt
data/kap4.txt
data/kap5.rda
data/kap6.txt
data/kap6b.txt
data/kap6c.txt
data/kap7.txt
data/kap8.txt
data/kap9.txt
laerdegR_0.1.0.tar.gz
laerdegR_0.1.0.zip
man/fig10.1.Rd man/fig5.1b.Rd man/fig5.1d.Rd man/fig5.2a.Rd man/fig5.2b.Rd man/fig5.2c.Rd man/fig5.2d.Rd man/fig5.3a.Rd man/fig5.3b.Rd man/fig5.4.Rd man/fig5.5.Rd man/fig8.2.Rd man/fig8.3.Rd man/fig8.4.Rd man/fig9.1.Rd man/fig9.2.Rd man/fig9.3.Rd man/fig9.8.Rd man/kap10.Rd man/kap2.Rd man/kap3.Rd man/kap4.Rd man/kap5.Rd man/kap6.Rd man/kap6b.Rd man/kap6c.Rd man/kap7.Rd man/kap8.Rd man/kap9.Rd man/laerdegR.Rd man/oppg10.1.Rd man/oppg10.2.Rd man/oppg10.3.Rd man/oppg10.4.Rd man/oppg10.5.Rd man/oppg10.6.Rd man/oppg10.7.Rd man/oppg2.2.Rd man/oppg2.3.Rd man/oppg2.4.Rd man/oppg3.1.Rd man/oppg3.2.Rd man/oppg3.3.Rd man/oppg3.4.Rd man/oppg3.5.Rd man/oppg4.3.Rd man/oppg4.4.Rd man/oppg5.1.Rd man/oppg6.2.Rd man/oppg6.3.Rd man/oppg6.4.Rd man/oppg6.5.Rd man/oppg7.1.Rd man/oppg7.2.Rd man/oppg7.3.Rd man/oppg7.4.Rd man/oppg7.5.Rd man/oppg9.1.Rd man/oppg9.2.Rd man/oppg9.3.Rd man/oppg9.4.Rd man/oppg9.5.Rd
SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.