bez_naglowka_1kolumny: Funkcje nieeksportowane.

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja zamienia pierwszą kolumnę ramki danych na nazwy jej wierszy, aby przy jej drukowaniu móc uzyskać efekt braku nagłówka pierwszej (drukowanej) kolumny.

Usage

1

Arguments

x

ramka danych

Value

ramka danych


tzoltak/MLASZraporty documentation built on June 5, 2019, 9:22 a.m.