generuj_raport: Funkcje nieeksportowane.

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja pozwala oddzielić środowisko, w którym odbywa się generowanie pojedynczego raportu od środowiska funkcji generuj_raporty.

Usage

1
2
generuj_raport(szablonZeSciezka, nazwaPliku, parametry, wskaznikiGrupa,
  wskaznikiGrPor)

Arguments

szablonZeSciezka

ciąg znaków - ścieżka do pliku z szablonem raportu

nazwaPliku

ciąg znaków - nazwa pliku raportu, któy ma zostać utworzony

parametry

lista parametrów przekazywanych do szablonu

wskaznikiGrupa

ramka danych zawierająca tylko jeden wiersz, ze wskaznikami grupy, dla której ma zostać utworzony raport

wskaznikiGrPor

opcjonalnie ramka danych ze wskaźnikami grup porównawczych, do wykorzystania przy tworzeniu raportu

Value

obiekt zwracany przez funkcję knit_meta zawierający metadane dotyczące utworzonego raportu


tzoltak/MLASZraporty documentation built on June 5, 2019, 9:22 a.m.