wskaznikiTypSzk: Przykladowe wskazniki obliczone na poziomie typow szkol.

Description Usage Format

Description

Wskaźniki opisujące grupy odniesienia (dla wartości wskaźników poszczególnych szkół), obliczone na poziomie typów szkół z wykorzystaniem danych z I rundy monitoringu losów absolwentów szkół zawodowych zrealizowanej w ramach projektu MLEZAiMD. Do wykorzystania przy generowaniu przykładowych raportów.

Usage

1

Format

Ramka danych z 3 wierszami (szkołami) i 68 kolumnami (wskaznikami).


tzoltak/MLASZraporty documentation built on June 5, 2019, 9:22 a.m.