drukuj_tabele: Drukowanie tabeli z wartosciami wskaznikow.

Description Usage Arguments Value

View source: R/tabele.R

Description

Funkcja przygotowuję tabelę z wartościami wskaźników do wydrukowania i zwraca opisujący ją kod w formacie HTML lub LaTeX (PDF).

Usage

1
2
drukuj_tabele(tabela, typ = "html", dodajWierszSumy = TRUE,
  zamienZnakNowejLinii = as.character(NA), align = "center")

Arguments

tabela

ramka danych zawierająca zestawienie wartości wskaźników

typ

"html" (domyślnie) lub "pdf" - format, w jakim ma zostać zwrócony kod tabeli

dodajWierszSumy

opcjonalnie wartość logiczna - czy dodawać do tabeli wiersz sumy? (jeśli tak, wszystkie kolumny poza pierwszą powinny zawierać liczby)

zamienZnakNowejLinii

opcjonalnie ciąg znaków, który ma zostać podstawiony w treści tabeli, ale nie w wierszu nagłówka, zamiast oznaczenia nowej linii (tj. zamiast ciągu '\n')

align

"center" (domyślnie) "left" lub "right" - wyrównanie tabeli

Value

ciąg znaków zawierający kod w wybranym formacie opisujący tabelę


tzoltak/MLASZraporty documentation built on Feb. 3, 2019, 12:44 a.m.