do_wykresu_pudelkowego: Funkcje nieeksportowane.

Description Usage Arguments Value

View source: R/do_wykresu_pudelkowego.R

Description

Funkcja przekształca ramkę danych zawierającą zestawienie wartości wskaźników, które mają być zilustrowane wykresem pudełkowym do postaci, w której może być ona użyta jako argument funkcji ggplot.

Usage

1

Arguments

x

ramka danych w postaci szerokiej

Value

ramka danych w postaci długiej


tzoltak/MLASZraporty documentation built on Feb. 3, 2019, 12:44 a.m.