okresl_lokalizacje_szablonow: Funkcje nieeksportowane.

Description Usage Value

Description

Funkcja określa, gdzie znajdują się szablony raportów (w zależności od tego, czy pakiet jest testowany, czy już zainstalowany znajdują się one albo w folderze 'inst/szablony_raportow' albo w folderze 'szablony_raportow/' głównego folderu pakietu) i zwraca ścieżkę do odpowiedniego folderu.

Usage

1

Value

ścieżka do folderu


tzoltak/MLASZraporty documentation built on June 5, 2019, 9:22 a.m.