dec_przecinek: Formatowanie etykiet osi wykresu.

Description Usage Arguments

View source: R/etykiety_osi_wykresu.R

Description

Funkcje służa formatowaniu etykiet osi Y na wykresach: odpowiednio zmieniają znak dziesiętny z '.' na ',' oraz dopisują znak '%' za liczbą (również zmieniając znak dziesiętny na ',').

Usage

1
2
3

Arguments

x

liczba


tzoltak/MLASZraporty documentation built on Feb. 3, 2019, 12:44 a.m.