Files in wateRmelon
Illumina 450 methylation array normalization and metrics

NEWS
NAMESPACE
DESCRIPTION
build/vignette.rds
data/epic.controls.rda
data/hannumCoef.rda
data/iDMR.rda
data/coef.rda
data/melon.rda
R/melon.R R/horv.R R/loadMethylumi2.R R/bscon_methy.R R/getAnn.R R/pfilter.R R/filterXY.R R/betaqn.R R/dmrse.R R/gcose.R R/pasteque.R R/db1.R R/readEPIC.R R/dataDetectPval2NA.R R/coRankedMatrices.R R/AllGenerics.R R/dmrse_col.R R/normalizeIlluminaMethylation.R R/bgeqq2.R R/estimateCellCounts.R R/M2Beta.R R/robustQuantileNorm_Illumina450K.probeCategories.R R/bscon_minfi.R R/dfsfit.R R/correctI.R R/dfs2.R R/combo.R R/y_minfi.R R/dyebuy4.R R/bscon.R R/as.methylumi.R R/bgeqqn.R R/swan2.R R/findAnnotationProbes.R R/nbBeadsFilter.R R/outlyx.R R/gcoms.R R/seabird.R R/genkme.R R/Beta2M.R R/dyebuy2.R R/sextest.R R/bgeqot.R R/concatenateMatrices.R R/genotype.R R/x_methylumi.R R/getSamples.R R/dyebuy1.R R/referenceQuantiles.R R/getsnp.R R/genki.R R/pwod.R R/getMethylumiBeta.R R/bgeq.R R/robustQuantileNorm_Illumina450K.R R/beta1.R R/peak.correction.R R/pipelineIlluminaMethylation.batch.R R/uniqueAnnotationCategory.R R/correctII.R R/detectionPval.filter.R R/predictSex.R R/adaptRefQuantiles.R R/BMIQ_1.1.R R/lumiMethyR2.R R/getQuantiles.R R/oxyscale.R R/normalize.quantiles2.R R/dyebuy3.R R/ot.R R/genkus.R R/summits.R R/qual.R R/preprocessIlluminaMethylation.R R/dmrse_row.R
vignettes/wateRmelon.Rnw
man/melon.Rd man/sextest.Rd man/genkme.Rd man/as.methylumi-methods.Rd man/estimateCellCounts.wmln.rd man/wateRmelon-package.Rd man/adaptRefQuantiles.Rd man/outlyx-methods.Rd man/pfilter.Rd man/outlyx.Rd man/db1.Rd man/pwod-methods.Rd man/metrics.Rd man/colnames-methods.Rd man/bscon.Rd man/Beta2M.Rd man/seabird.Rd man/dasen-exprmethy450.Rd man/genki.Rd man/dasen.Rd man/agep.Rd man/BMIQ.Rd man/seabi.Rd man/iDMR.Rd man/dasen-MethySet.Rd man/dmrse.Rd man/predictSex.Rd man/qual.Rd man/dasen-MethyLumiSet.Rd man/beadcount.Rd man/combo.Rd man/readEPIC.Rd man/pwod.Rd man/seabi-methods.Rd man/got.Rd man/wm_internal.Rd man/dmrse-methods.Rd man/beadc.Rd man/genki-methods.Rd
inst/CITATION
inst/doc/wateRmelon.R
inst/doc/wateRmelon.Rnw
inst/doc/wateRmelon.pdf
wateRmelon documentation built on April 29, 2020, 3:47 a.m.