eval.models: eval.models generic for ENMevaluation object

eval.modelsR Documentation

eval.models generic for ENMevaluation object

Description

eval.models generic for ENMevaluation object

Usage

eval.models(x)

## S4 method for signature 'ENMevaluation'
eval.models(x)

## S4 method for signature 'ENMevaluation'
eval.variable.importance(x)

Arguments

x

ENMevaluation object


ENMeval documentation built on Jan. 9, 2023, 5:08 p.m.