Files in RFOC
Graphics for Spherical Distributions and Earthquake Focal Mechanisms

MD5
NEWS
DESCRIPTION
NAMESPACE
demo/RFOC.R demo/FOCI.R demo/FOCA.R
demo/00Index
R/SHradfoc.R R/tk2uv.R R/printMEC.R R/mc2cart.R R/FixDip.R R/PTXY2.R R/mijsdr.R R/SourceType.R R/spherefocgeo.R R/justfocXY.R R/Preflect.R R/foc.icolor.R R/to.spherical.R R/rakelegend.R R/GetRakeSense.R R/pnet.R R/cross.prod.R R/addsmallcirc.R R/doNonDouble.R R/MapNonDouble.R R/foc.color.R R/imageSCALE.R R/nodalLines.R R/TapeBase.R R/TOSPHERE.R R/REFLECT.R R/circtics.R R/PlotPTsmooth.R R/BOXarrows3D.R R/Wnet.R R/forcerighthand.R R/fancyarrows.R R/plotfoc.R R/ShadowCLVD.R R/rotx3.R R/GetRake.R R/AlongGreat.R R/hudson.net.R R/pcirc.R R/Pradfoc.R R/qpoint.R R/testrightHAND.R R/roty3.R R/radiateP.R R/EApoint.R R/makeblock3D.R R/faultplane.R R/polyfoc.R R/Bfocvec.R R/bang.R R/getUWfocs.R R/inverseTAPE.R R/PTaxes.R R/TRANmat.R R/radP.R R/MRake.R R/rotz3.R R/hudson.plot.R R/plotMEC.R R/ROTZ.R R/Z3Darrow.R R/TEACHFOC.R R/flipnodal.R R/getCMT.R R/RectDense.R R/SVradfoc.R R/imageSH.R R/TOCART.DIP.R R/readCMT.R R/makenet.R R/pglyph3D.R R/radiateSH.R R/nipXY.R R/focleg.R R/spline.arrow.R R/rotateFoc.R R/Beachfoc.R R/xsecmanyfoc.R R/CONVERTSDR.R R/HAMMERprojXY.R R/addPTarrows.R R/AXpoint.R R/alpha95.R R/tocartL.R R/PROJ3D.R R/radSV.R R/imageSV.R R/focpoint.R R/PlotTernfoc.R R/ROTY.R R/FOCangles.R R/addPT.R R/PlotPlanes.R R/CROSSL.R R/thrust.fault.R R/m2tk.R R/MomentDist.R R/StrikeDip.R R/normal.fault.R R/plotmanyfoc.R R/Wpoint.R R/imageP.R R/ternfocgeo.R R/TapePlot.R R/tosphereL.R R/net.R R/phong3D.R R/ROTX.R R/ternfoc.point.R R/TOSPHERE.DIP.R R/radiateSV.R R/radSH.R R/addmecpoints.R R/lowplane.R R/strikeslip.fault.R R/prepFOCS.R R/PLTcirc.R R/SDRfoc.R man/REFLECT.Rd man/radiateSV.Rd man/SHradfoc.Rd man/focleg.Rd man/phong3D.Rd man/readCMT.Rd man/imageSH.Rd man/CONVERTSDR.Rd man/circtics.Rd man/imageSV.Rd man/prepFOCS.Rd man/flipnodal.Rd man/ShadowCLVD.Rd man/qpoint.Rd man/focpoint.Rd man/plotfoc.Rd man/rotz3.Rd man/pnet.Rd man/PlotPlanes.Rd man/roty3.Rd man/PROJ3D.Rd man/HAMMERprojXY.Rd man/tk2uv.Rd man/doNonDouble.Rd man/addmecpoints.Rd man/tosphereL.Rd man/spherefocgeo.Rd man/TapeBase.Rd man/Bfocvec.Rd man/mc2cart.Rd man/CROSSL.Rd man/mijsdr.Rd man/TapePlot.Rd man/GetRakeSense.Rd man/makenet.Rd man/hudson.net.Rd man/ternfoc.point.Rd man/nodalLines.Rd man/to.spherical.Rd man/jimbo.Rd man/Rotfocphi.Rd man/RectDense.Rd man/PKAM.Rd man/addPT.Rd man/Wpoint.Rd man/RotTP.Rd man/addsmallcirc.Rd man/radiateP.Rd man/StrikeDip.Rd man/FixDip.Rd man/ROTX.Rd man/rotx3.Rd man/tocartL.Rd man/net.Rd man/rotateFoc.Rd man/MomentDist.Rd man/polyfoc.Rd man/faultplane.Rd man/PTaxes.Rd man/Beachfoc.Rd man/TOSPHERE.DIP.Rd man/addPTarrows.Rd man/foc.icolor.Rd man/ROTZ.Rd man/pglyph3D.Rd man/justfocXY.Rd man/SVradfoc.Rd man/PlotPTsmooth.Rd man/fancyarrows.Rd man/getCMT.Rd man/MRake.Rd man/KAMCORN.Rd man/foc.color.Rd man/Preflect.Rd man/lowplane.Rd man/bang.Rd man/PlotTernfoc.Rd man/GetRake.Rd man/Z3Darrow.Rd man/imageP.Rd man/AXpoint.Rd man/radSH.Rd man/SDRfoc.Rd man/normal.fault.Rd man/imageSCALE.Rd man/Wnet.Rd man/SourceType.Rd man/TRANmat.Rd man/Vmoments.Rd man/TOSPHERE.Rd man/radiateSH.Rd man/TP2XYZ.Rd man/spline.arrow.Rd man/radSV.Rd man/plotMEC.Rd man/plotmanyfoc.Rd man/RFOC-package.Rd man/MapNonDouble.Rd man/testrightHAND.Rd man/alpha95.Rd man/ternfocgeo.Rd man/JMAT.Rd man/printMEC.Rd man/hudson.plot.Rd man/FOCangles.Rd man/rakelegend.Rd man/TOCART.DIP.Rd man/EApoint.Rd man/thrust.fault.Rd man/PLTcirc.Rd man/nipXY.Rd man/xsecmanyfoc.Rd man/m2tk.Rd man/pcirc.Rd man/AlongGreat.Rd man/egl.Rd man/TEACHFOC.Rd man/strikeslip.fault.Rd man/makeblock3D.Rd man/Pradfoc.Rd man/inverseTAPE.Rd man/forcerighthand.Rd man/radP.Rd man/BOXarrows3D.Rd man/PTXY2.Rd man/ROTY.Rd man/cross.prod.Rd man/getUWfocs.Rd man/widdenMoments.Rd
data/Vmoments.rda
data/PKAM.RData
data/jimbo.rda
data/widdenMoments.rda
data/egl.RData
data/jimbo.txt.gz
data/Vmoments.txt.gz
data/widdenMoments.txt.gz
data/KAMCORN.RData
RFOC documentation built on May 2, 2019, 1:38 p.m.