Files in userfriendlyscience
Quantitative Analysis Made Accessible

MD5
NEWS
DESCRIPTION
README.md
NAMESPACE
inst/CITATION
R/regrInfluential.R R/iqrOutlier.R R/ggGenLogPlot.R R/trim.R R/userfriendlyscienceBasics.R R/meanDiff.R R/formatPvalue.R R/massConvertToNumeric.R R/oddsratio.R R/prob.randomizationSuccess.R R/ggConfidenceCurve.R R/confIntProp.R R/oneway.R R/prevalencePower.R R/nnc.R R/processOpenSesameIAT.R R/meansDiamondPlot.R R/moderatedMediationSem.R R/duoComparisonDiamondPlot.R R/cohensdCI.R R/ggNNC.R R/setTabCapNumbering.R R/importLimeSurveyData.R R/averagePearsonRs.R R/pwr.omegasq.R R/descr.R R/setFigCapNumbering.R R/averageFishersZs.R R/omegaSqDist.R R/genlog.R R/fanova.R R/scaleDiagnosis.R R/convertToNumeric.R R/fullFact.R R/areColors.R R/factorLoadingDiamondCIplot.R R/CIBER.R R/pwr.cohensdCI.R R/examine.R R/validSums.R R/detStructComputeScales.R R/exceptionalScores.R R/ggProportionPlot.R R/reliability.R R/therapyMonitor.multi.R R/meanDiff.multi.R R/genlogCompleteStartValues.R R/escapeRegex_(from_Hmisc).R R/convert.R R/knitFig.R R/ggqq.R R/findShortestInterval.R R/scaleInspection.R R/validMeans.R R/extractVarName.R R/safeRequire.R R/confIntV.R R/diamondCoordinates.R R/sharedSubString.R R/erDataSeq.R R/invertItem.R R/pwr.randomizationSuccess.R R/associationsDiamondPlot.R R/paginatedAsymmetricalScatterMatrix.R R/detStructAddVarNames.R R/processLimeSurveyDropouts.R R/therapyMonitor.R R/RsqDist.R R/cohensdDist.R R/convert.d.to.nnc.R R/crossTab.R R/detectRareWords.R R/functions_from_other_packages.R R/ggEasyRidge.R R/faConfInt.R R/plotSimpleSlopes.R R/determinantStructure.R R/createSigma.R R/ggBarChart.R R/confIntR.R R/scatterPlot.R R/associationMatrix.R R/regr.R R/detStructCIBER.R R/repeatStr.R R/userfriendlyscience-package.R R/removeExceptionalValues.R R/multiVarFreq.R R/diamondPlot.R R/rawDataDiamondLayer.R R/formatCI.R R/convert.d.to.eer.R R/rnwString.R R/meansComparisonDiamondPlot.R R/makeScales.R R/scatterMatrix.R R/detStructAddVarLabels.R R/simDataSet.R R/scaleDiagnosisToPDF.R R/meanConfInt.R R/exceptionalScore.R R/testRetestAlpha.R R/examineBy.R R/normalityAssessment.R R/dataShape.R R/powerHist.R R/dlvPlot.R R/piecewiseRegr.R R/rMatrix.R R/invertItems.R R/userfriendlyscience.R R/ad.test_from_nortest.R R/biAxisDiamondPlot.R R/testRetestReliability.R R/convert.threshold.to.er.R R/multiResponse.R R/logRegr.R R/vecTxt.R R/ggBoxplot.R R/meanSDtoDiamondPlot.R R/asymmetricalScatterMatrix.R R/processLSvarLabels.R R/pwr.confIntR.R R/testRetestCES.R R/confIntOmegaSq.R R/posthocTGH.R R/facComAnalysis.R R/itemInspection.R R/sort.associationMatrix.R R/ggPie.R R/adTest_adapted_from_Fbasics.R R/varsToDiamondPlotDf.R R/setCaptionNumbering.R R/ggDiamondLayer.R R/ggEasyBar.R R/genlogFunction.R R/basicSPSStranslationFunctions.R R/didacticPlot.R R/sdConfInt.R R/curfnfinder.R R/scaleStructure.R R/showPearsonPower.R R/frequencies.R R/detStructComputeProducts.R R/checkDataIntegrity.R R/samplingDistribution.R R/associationsToDiamondPlotDf.R R/freq.R man/ggDiamondLayer.Rd man/exceptionalScores.Rd man/detectRareWords.Rd man/multiResponse.Rd man/pwr.confIntR.Rd man/therapyMonitor.Rd man/examine.Rd man/cohensdDist.Rd man/ggBarChart.Rd man/areColors.Rd man/scaleDiagnosis.Rd man/testRetestAlpha.Rd man/simDataSet.Rd man/processLimeSurveyDropouts.Rd man/CIBER.Rd man/meanDiff.multi.Rd man/Singh.Rd man/ggConfidenceCurve.Rd man/factorLoadingDiamondCIplot.Rd man/confIntR.Rd man/descr.Rd man/createSigma.Rd man/associationMatrixHelperFunctions.Rd man/escapeRegex.Rd man/genlogFunction.Rd man/averagePearsonRs.Rd man/basicSPSStranslationFunctions.Rd man/piecewiseRegr.Rd man/validComputations.Rd man/invertItems.Rd man/scaleDiagnosisToPDF.Rd man/confIntV.Rd man/scaleStructure.Rd man/facComAnalysis.Rd man/meanSDtoDiamondPlot.Rd man/genlog.Rd man/testRetestReliability.Rd man/scaleInspection.Rd man/determinantStructure.Rd man/meansComparisonDiamondPlot.Rd man/convert.Rd man/curfnfinder.Rd man/itemInspection.Rd man/oddsratio.Rd man/knitFig.Rd man/asymmetricalScatterMatrix.Rd man/ggPie.Rd man/exceptionalScore.Rd man/processOpenSesameIAT.Rd man/userfriendlyscienceBasics.Rd man/iqrOutlier.Rd man/ggNNC.Rd man/isTrue.Rd man/dlvPlot.Rd man/sort.associationMatrix.Rd man/associationMatrix.Rd man/extractVarName.Rd man/removeExceptionalValues.Rd man/ggBoxplot.Rd man/normalityAssessment.Rd man/RsqDist.Rd man/nnc.Rd man/ggEasyPlots.Rd man/randomizationSuccess.Rd man/findShortestInterval.Rd man/regrInfluential.Rd man/didacticPlot.Rd man/scatterPlot.Rd man/convert.d.to.nnc.Rd man/freq.Rd man/biAxisDiamondPlot.Rd man/sharedSubString.Rd man/multiVarFreq.Rd man/is.nr.Rd man/ggProportionPlot.Rd man/meansDiamondPlot.Rd man/testRetestCES.Rd man/diamondPlot.Rd man/reliability.Rd man/prevalencePower.Rd man/pwr.omegasq.Rd man/printMethods.Rd man/testRetestSimData.Rd man/posthocTGH.Rd man/ggqq.Rd man/rnwString.Rd man/userfriendlyscience-package.Rd man/associationsDiamondPlot.Rd man/therapyMonitorData.Rd man/averageFishersZs.Rd man/checkDataIntegrity.Rd man/confIntOmegaSq.Rd man/importLimeSurveyData.Rd man/meanDiff.Rd man/scatterMatrix.Rd man/determinantStructurePreprocessing.Rd man/rMatrix.Rd man/fanova.Rd man/setCaptionNumbering.Rd man/faConfInt.Rd man/powerHist.Rd man/processLSvarLabels.Rd man/setFigCapNumbering.Rd man/showPearsonPower.Rd man/logRegr.Rd man/regr.Rd man/oneway.Rd man/panderMethods.Rd man/paginatedAsymmetricalScatterMatrix.Rd man/confIntProp.Rd man/omegaSqDist.Rd man/formatCI.Rd man/fullFact.Rd
data/Singh.rda
data/testRetestSimData.rda
data/therapyMonitorData.rda
userfriendlyscience documentation built on May 2, 2019, 1:09 p.m.