Man pages for tzoltak/KTT
Classical Test Theory tools

alfa_cSzacowanie rzetelnosci
assert_maksSprawdzanie argumentow funkcji
assert_mdfnSprawdzanie argumentow funkcji
assert_minSprawdzanie argumentow funkcji
assert_mmSprawdzanie argumentow funkcji
assert_otSprawdzanie argumentow funkcji
assert_tSprawdzanie argumentow funkcji
assert_wSprawdzanie argumentow funkcji
daneEWDTest wiedzy o EWD - dane
daneSpr2005Sprawdzian 2005 - dane
daneWzrostAnkieta na temat wzrostu - dane
grupuj_staninyNormy staninowe dla sumy punktow
info_macierz_danychInformacje o danych
latwoscTrudnosc zadan
moc_roznicujacaMoc roznicujaca
normy_staninoweNormy staninowe dla sumy punktow
opisTestuEWDTest wiedzy o EWD - opis zadan
opisTestuSpr2005Sprawdzian 2005 - opis zadan
opisTestuWzrostAnkieta na temat wzrostu - opis zadan
parametry_zadanParametry zadan
przypisz_punktacjePunktowanie odpowiedzi udzielonych w zadaniach zamknietych
raportGenerowanie raportu
wykres_rdRozklad wyboru dystraktorow
wykres_rsRozklad sumy punktow
wykres_rwzRozklad wynikow zadania
wykres_tmrParametry zadan
wykres_twgRozklad trudnosci zadania w podziale na grupy
wynikiSymTestSymulowane wyniki testu zlozonego z 10 zadan
wyrownaj_do_lewejFormatowanie liczb
tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.