daneWzrost: Ankieta na temat wzrostu - dane

Description Format See Also

Description

Wyniki ankiety dotyczącej wzrostu, przeprowadzonej wśród uczestników trzeciego Spotkania Entuzjastów R, które odbyło się w Warszawie 24 kwietnia 2014 r. (p. <http://smarterpoland.pl/SER/#SERIII>).

Opis zmiennych w zbiorze:

Format

data frame: 43 obserwacje, 14 zmiennych

See Also

opisTestuWzrost


tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.