assert_t: Sprawdzanie argumentow funkcji

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja sprawdza, czy argument jest ciągiem znaków.

Usage

1
assert_t(x, nazwaArgumentu = "x")

Arguments

x

argument do sprawdzenia

nazwaArgumentu

nazwa argumentu, która zostanie wstawiona do komunikatów o błędzie

Value

Funkcja zwraca TRUE jeśli argument jest ciągiem znaków (jednoelementowym wektorem typu character). W przeciwnym wypadku wywołuje błąd.


tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.