wyrownaj_do_lewej: Formatowanie liczb

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja wyrównuje podane ciągi znaków na miejscu dziesiętnym.

Usage

1

Arguments

x

wektor tekstowy

Value

wektor tekstowy


tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.