Files in bedr
Genomic Region Processing using Tools Such as 'BEDTools', 'BEDOPS' and 'Tabix'

MD5
NAMESPACE
DESCRIPTION
NEWS
R/bedr.sort.region.R R/bedr.join.multiple.region.R R/bedr.setup.R R/bedr.subtract.region.R R/vcf2bed.R R/check.binary.R R/is.merged.region.R R/determine.input.R R/get.fasta.R R/size.region.R R/is.valid.seq.R R/index2bed.R R/test.region.similarity.R R/grow.region.R R/bed2vcf.R R/is.valid.ref.R R/is.sorted.region.R R/bedr.R R/get.random.regions.R R/bedr.merge.region.R R/get.example.regions.R R/tabix.R R/strsplit2matrix.R R/process.input.R R/write.vcf.R R/is.valid.region.R R/bedr.plot.region.R R/download.datasets.R R/table2venn.R R/df2list.R R/flank.region.R R/catv.R R/in.region.R R/jaccard.R R/reldist.R R/bedr.join.region.R R/get.chr.length.R R/cluster.region.R R/create.tmp.bed.file.R R/modifyList2.R R/order.region.R R/permute.region.R R/read.vcf.R R/bed2index.R R/bedr.snm.region.R R/convert2bed.R R/onAttach.R R/query.ucsc.R man/read.vcf.Rd man/create.tmp.bed.file.Rd man/is.valid.ref.Rd man/write.vcf.Rd man/tabix.Rd man/permute.region.Rd man/is.valid.region.Rd man/process.input.Rd man/order.region.Rd man/bedr.plot.region.Rd man/strsplit2matrix.Rd man/query.ucsc.Rd man/bedr.snm.region.Rd man/bed2index.Rd man/catv.Rd man/get.example.regions.Rd man/flank.region.Rd man/jaccard.Rd man/get.chr.length.Rd man/bedr.join.region.Rd man/in.region2.Rd man/is.valid.seq.Rd man/is.sorted.region.Rd man/is.merged.region.Rd man/get.fasta.Rd man/bed2vcf.Rd man/bedr.merge.region.Rd man/bedR-package.Rd man/bedr.setup.Rd man/df2list.Rd man/size.region.Rd man/index2bed.Rd man/bedr.join.multiple.region.Rd man/download.datasets.Rd man/in.region.Rd man/test.region.similarity.Rd man/determine.input.Rd man/bedr.Rd man/cluster.region.Rd man/get.random.regions.Rd man/vcf2bed.Rd man/bedr.subtract.region.Rd man/modifyList2.Rd man/reldist.Rd man/grow.region.Rd man/check.binary.Rd man/bedr.sort.region.Rd man/convert2bed.Rd man/table2venn.Rd
build/vignette.rds
tests/test.all.R
inst/extdata/singleSampleOICR_example.vcf.gz
inst/extdata/CNA.segmented.txt.gz
inst/extdata/ucsc.hg19.example.fasta
inst/extdata/callerB.vcf.gz
inst/extdata/ucsc.hg19.chrM.fasta.fai
inst/extdata/multiSampleOICR_example.vcf.gz
inst/extdata/gap.sql
inst/extdata/CosmicCodingMuts_v66_20130725_ex.vcf.gz.tbi
inst/extdata/callerA.vcf.gz
inst/extdata/ucsc.hg19.example.fasta.fai
inst/extdata/example-a-region.bed
inst/extdata/ucsc.hg19.chrM.fasta
inst/extdata/CosmicCodingMuts_v66_20130725_ex.vcf.gz
inst/extdata/rmsk.sql
inst/extdata/ucsc.hg19.RefSeq.chr1-2.txt.gz
inst/extdata/gap.txt.gz
inst/extdata/clinvar_dbSNP138_example.vcf.gz
inst/doc/Using-bedr.R
inst/doc/Using-bedr.html
inst/doc/Using-bedr.Rmd
inst/config/config.yaml
inst/genomes/human.hg38.genome
inst/genomes/mouse.mm8.genome
inst/genomes/human.hg19.genome
inst/genomes/human.hg18.genome
inst/genomes/mouse.mm9.genome
inst/tests/test.index2bed.R inst/tests/test.tabix.R inst/tests/test.process.input.R inst/tests/test.is.valid.region.R inst/tests/test.sort.region.R inst/tests/test.convert2bed.R inst/tests/test.is.merged.region.R inst/tests/test.determine.input.R inst/tests/test.in.region.R inst/tests/test.is.sorted.region.R vignettes/Using-bedr.Rmd
vignettes/GitHub2.css
bedr documentation built on Nov. 17, 2017, 7:28 a.m.