Files in spatstat.explore
Exploratory Data Analysis for the 'spatstat' Family

MD5
NEWS
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/sysdata.rda
R/bermantest.R R/Kscaled.R R/hopskel.R R/varblock.R R/fryplot.R R/evidence.R R/scriptUtils.R R/eval.fasp.R R/distcdf.R R/bw.abram.R R/adaptive.density.R R/envelopeArray.R R/Jmulti.inhom.R R/pcfmulti.inhom.R R/FGmultiInhom.R R/markcorr.R R/localpcf.R R/Math.fasp.R R/idw.R R/segtest.R R/compileCDF.R R/pairs.im.R R/nncorr.R R/plot.fv.R R/GJfox.R R/studpermutest.R R/pcfmulti.R R/localKcross.R R/radcum.R R/progressplots.R R/smooth.ppp.R R/kernel2d.R R/fasp.R R/morisita.R R/Jmulti.R R/transect.R R/auc.R R/densityAdaptiveKernel.R R/smoothfv.R R/densityHeat.ppp.R R/bw.diggle.R R/nnclean.R R/cdftest.R R/edgeRipley.R R/rose.R R/bw.pplHeat.R R/boyce.R R/derivfv.R R/ssf.R R/pairorient.R R/exactppm.R R/rat.R R/eval.fv.R R/metriccontact.R R/Hest.R R/clusterset.R R/bw.ppl.R R/rhohat.R R/markmark.R R/digestCovariates.R R/blur.R R/density.ppp.R R/Kmulti.inhom.R R/kmrs.R R/marktable.R R/pcfinhom.R R/stienen.R R/fv.R R/First.R R/bw.CvL.adaptive.R R/bw.pcf.R R/wtdclosepair.R R/Ksector.R R/densityVoronoi.R R/sharpen.R R/alltypes.R R/quantiledensity.R R/evaluatecovariates.R R/envelope3.R R/dclftest.R R/pcf.R R/ppqq.R R/Math.fv.R R/spatialQuantile.R R/thresholding.R R/laslett.R R/bw.scott.R R/allstats.R R/sdr.R R/resolve.lambda.R R/Tstat.R R/sigtrace.R R/scanstat.R R/Kmeasure.R R/density.psp.R R/spatialcdf.R R/Kinhom.R R/rotmean.R R/bw.CvL.R R/circdensity.R R/bw.CvLHeat.R R/Jest.R R/nnorient.R R/hasenvelope.R R/twostage.R R/kernels.R R/bw.frac.R R/clarkevans.R R/Fest.R R/rho2hat.R R/Jinhom.R R/lohboot.R R/pool.R R/bw.optim.R R/envelope.R R/Kest.R R/Kmulti.R R/plot.fasp.R R/edgeTrans.R R/spatcov.R R/quadrattest.R R/localK.R R/Iest.R R/Gmulti.R R/densityfun.R R/pcfFromK.R R/relrisk.R R/hotbox.R R/smoothfun.R R/Gest.R R/compileK.R R/stieltjes.R R/nndensity.R R/fgk3.R
src/corrections.c
src/k3.c
src/crossloop.h
src/geom3.h
src/idw.c
src/loccums.h
src/functable.h
src/KrectIncrem.h
src/digber.c
src/KrectV1.h
src/chunkloop.h
src/localpcf.h
src/Krect.c
src/denspt.c
src/segdens.c
src/looptest.h
src/densptcross.c
src/ripleypoly.h
src/loccum.c
src/ripleybox.h
src/localpcf.c
src/KrectBody.h
src/KrectV4.h
src/yesno.h
src/init.c
src/scan.c
src/KrectV2.h
src/f3.c
src/g3.c
src/Knone.c
src/Kborder.c
src/sphevol.c
src/proto.h
src/raster.c
src/Kborder.h
src/KrectV3.h
src/call3d.c
src/raster.h
src/loccumx.h
src/constants.h
src/pairloop.h
src/pcf3.c
src/Knone.h
src/KrectFunDec.h
src/sphefrac.c
inst/CITATION
inst/doc/packagesizes.txt
tests/testsGtoJ.R tests/testsL.R tests/testsS.R tests/testsT.R
tests/funky.tab
tests/testsP2.R tests/testsEtoF.R tests/testsR1.R tests/testsQ.R tests/testsD.R tests/testsUtoZ.R tests/testsM.R tests/testsR2.R tests/testsP1.R tests/testsK.R tests/testsAtoC.R tests/testsNtoO.R man/quadrat.test.splitppp.Rd man/fasp.object.Rd man/auc.Rd man/bw.CvL.Rd man/bw.ppl.Rd man/Gdot.inhom.Rd man/Smooth.fv.Rd man/edge.Trans.Rd man/Gcross.Rd man/pool.envelope.Rd man/as.function.rhohat.Rd man/densityVoronoi.Rd man/Kscaled.Rd man/bw.abram.ppp.Rd man/pcfcross.inhom.Rd man/pcfinhom.Rd man/pool.Rd man/bw.diggle.Rd man/integral.fv.Rd man/compatible.fv.Rd man/dg.test.Rd man/Kinhom.Rd man/reduced.sample.Rd man/compatible.fasp.Rd man/idw.Rd man/Jdot.Rd man/circdensity.Rd man/bw.smoothppp.Rd man/plot.scan.test.Rd man/Jdot.inhom.Rd man/spatcov.Rd man/methods.ssf.Rd man/plot.ssf.Rd man/methods.rho2hat.Rd man/Emark.Rd man/scanLRTS.Rd man/bw.optim.object.Rd man/bind.fv.Rd man/densityAdaptiveKernel.splitppp.Rd man/Tstat.Rd man/Iest.Rd man/eval.fasp.Rd man/as.function.fv.Rd man/quadrat.test.Rd man/thresholdSelect.Rd man/bits.envelope.Rd man/Jcross.inhom.Rd man/GmultiInhom.Rd man/as.fv.Rd man/Kcross.inhom.Rd man/deriv.fv.Rd man/SpatialMedian.ppp.Rd man/clusterset.Rd man/reload.or.compute.Rd man/Smoothfun.ppp.Rd man/stienen.Rd man/spatstat.explore-deprecated.Rd man/localKcross.inhom.Rd man/Lcross.Rd man/thresholdCI.Rd man/bw.relrisk.Rd man/densityHeat.Rd man/plot.cdftest.Rd man/Jmulti.inhom.Rd man/SpatialQuantile.ppp.Rd man/fv.object.Rd man/dg.progress.Rd man/Jest.Rd man/sharpen.Rd man/Math.fasp.Rd man/envelope.envelope.Rd man/density.splitppp.Rd man/domain.quadrattest.Rd man/plot.fasp.Rd man/nncorr.Rd man/allstats.Rd man/spatstat.explore-internal.Rd man/formula.fv.Rd man/pool.fasp.Rd man/Jmulti.Rd man/pcfdot.inhom.Rd man/markmarkscatter.Rd man/cdf.test.Rd man/Jcross.Rd man/pairorient.Rd man/SpatialQuantile.Rd man/Extract.fasp.Rd man/laslett.Rd man/Kcross.Rd man/sdr.Rd man/pcf.Rd man/localKinhom.Rd man/Kmulti.Rd man/plot.studpermutest.Rd man/localpcf.Rd man/dg.envelope.Rd man/bw.pcf.Rd man/bw.frac.Rd man/alltypes.Rd man/transect.im.Rd man/rectcontact.Rd man/Window.quadrattest.Rd man/pairMean.Rd man/clarkevans.Rd man/markconnect.Rd man/Kmeasure.Rd man/sdrPredict.Rd man/bw.abram.Rd man/compileK.Rd man/plot.fv.Rd man/plot.envelope.Rd man/dimhat.Rd man/kernel.squint.Rd man/density.ppp.Rd man/dclf.sigtrace.Rd man/berman.test.Rd man/FmultiInhom.Rd man/dclf.test.Rd man/Extract.fv.Rd man/bw.CvLHeat.Rd man/CDF.Rd man/Kdot.Rd man/clarkevans.test.Rd man/adaptive.density.Rd man/Lest.Rd man/kernel.moment.Rd man/nndensity.Rd man/km.rs.Rd man/markvario.Rd man/Finhom.Rd man/PPversion.Rd man/plot.quadrattest.Rd man/methods.rhohat.Rd man/F3est.Rd man/plot.bermantest.Rd man/dg.sigtrace.Rd man/Lcross.inhom.Rd man/bw.scott.Rd man/rose.Rd man/scan.test.Rd man/plot.laslett.Rd man/subspaceDistance.Rd man/distcdf.Rd man/dkernel.Rd man/Smooth.ssf.Rd man/cov.im.Rd man/envelopeArray.Rd man/boyce.Rd man/pcfdot.Rd man/fv.Rd man/Ldot.inhom.Rd man/Kdot.inhom.Rd man/pcf3est.Rd man/Hest.Rd man/marktable.Rd man/pool.anylist.Rd man/hopskel.Rd man/dclf.progress.Rd man/radcumint.Rd man/fryplot.Rd man/hotbox.Rd man/miplot.Rd man/Ksector.Rd man/localKdot.Rd man/kaplan.meier.Rd man/density.psp.Rd man/Gdot.Rd man/Kest.fft.Rd man/rho2hat.Rd man/as.owin.quadrattest.Rd man/kernel.factor.Rd man/pool.rat.Rd man/spatialcdf.Rd man/Fest.Rd man/collapse.fv.Rd man/pool.fv.Rd man/envelope.Rd man/stieltjes.Rd man/spatstat.explore-package.Rd man/nnclean.Rd man/eval.fv.Rd man/varblock.Rd man/Math.fv.Rd man/ssf.Rd man/G3est.Rd man/Kmark.Rd man/Extract.ssf.Rd man/panel.contour.Rd man/localKcross.Rd man/Kest.Rd man/Gcross.inhom.Rd man/with.fv.Rd man/nnorient.Rd man/K3est.Rd man/rotmean.Rd man/increment.fv.Rd man/Linhom.Rd man/Ginhom.Rd man/fvnames.Rd man/bw.stoyan.Rd man/relrisk.Rd man/pcfmulti.Rd man/Gest.Rd man/quantile.density.Rd man/bw.CvL.adaptive.Rd man/relrisk.ppp.Rd man/Smooth.Rd man/Gfox.Rd man/with.ssf.Rd man/pairs.im.Rd man/Jinhom.Rd man/edge.Ripley.Rd man/studpermu.test.Rd man/harmonise.fv.Rd man/bw.pplHeat.Rd man/localK.Rd man/bits.test.Rd man/envelope.pp3.Rd man/as.tess.Rd man/markcorr.Rd man/Kmulti.inhom.Rd man/as.data.frame.envelope.Rd man/densityfun.Rd man/Gmulti.Rd man/markcrosscorr.Rd man/Smooth.ppp.Rd man/segregation.test.Rd man/pcfcross.Rd man/rat.Rd man/roc.Rd man/compileCDF.Rd man/densityHeat.ppp.Rd man/blur.Rd man/pool.quadrattest.Rd man/lohboot.Rd man/densityAdaptiveKernel.Rd man/pcf.fasp.Rd man/pcf.ppp.Rd man/Ldot.Rd man/rhohat.Rd man/pcf.fv.Rd
man/macros/defns.Rd
spatstat.explore documentation built on May 29, 2024, 4:04 a.m.