SigSetsToRGChannelSet: Convert sesame::SigSet to minfi::RGChannelSet

Description Usage Arguments Value Examples

View source: R/sesamize.R

Description

Convert sesame::SigSet to minfi::RGChannelSet

Usage

1
SigSetsToRGChannelSet(ssets, BPPARAM = SerialParam(), annotation = NA)

Arguments

ssets

a list of sesame::SigSet

BPPARAM

get parallel with MulticoreParam(n)

annotation

the minfi annotation string, guessed if not given

Value

a minfi::RGChannelSet

Examples

1
2
sset <- sesameDataGet('EPIC.1.LNCaP')$sset
rgSet <- SigSetsToRGChannelSet(sset)

sesame documentation built on Nov. 15, 2020, 2:08 a.m.