Files in ggplot2
Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics

MD5
NEWS.md README.md
NAMESPACE
DESCRIPTION
LICENSE
R/scale-gradient.R R/geom-boxplot.R R/stat-density-2d.R R/scales-.R R/utilities-matrix.R R/ggproto.R R/geom-curve.R R/geom-freqpoly.R R/geom-segment.R R/geom-.R R/scale-steps.R R/geom-raster.R R/coord-sf.R R/guide-axis-logticks.R R/utilities-patterns.R R/scale-shape.R R/geom-histogram.R R/plot-build.R R/guide-legend.R R/geom-hline.R R/stat-sf.R R/position-jitter.R R/save.R R/geom-spoke.R R/docs_layer.R R/fortify-lm.R R/geom-rect.R R/scale-binned.R R/stat-boxplot.R R/summary.R R/geom-point.R R/scale-type.R R/geom-polygon.R R/stat-bindot.R R/geom-crossbar.R R/aaa-.R R/position-identity.R R/quick-plot.R R/geom-col.R R/guides-grid.R R/geom-jitter.R R/stat-function.R R/import-standalone-types-check.R R/stat-smooth-methods.R R/stat-binhex.R R/utilities.R R/plot-construction.R R/layer-sf.R R/coord-flip.R R/aes.R R/utilities-break.R R/annotation-logticks.R R/position-collide.R R/autolayer.R R/position-nudge.R R/scale-manual.R R/geom-function.R R/stat-smooth.R R/grob-absolute.R R/geom-density2d.R R/utilities-grid.R R/geom-blank.R R/labeller.R R/data.R R/layout.R R/coord-cartesian-.R R/stat-qq.R R/aes-linetype-size-shape.R R/import-standalone-obj-type.R R/utilities-resolution.R R/aes-colour-fill-alpha.R R/geom-tile.R R/scale-alpha.R R/limits.R R/aes-position.R R/bin.R R/geom-bar.R R/annotation-map.R R/stat-ydensity.R R/scale-.R R/fortify-map.R R/aes-evaluation.R R/geom-dotplot.R R/stat-ecdf.R R/stat-unique.R R/coord-map.R R/geom-abline.R R/scale-brewer.R R/scale-discrete-.R R/geom-bin2d.R R/geom-pointrange.R R/stat-sum.R R/layer.R R/scale-viridis.R R/performance.R R/scale-continuous.R R/guide-old.R R/scale-grey.R R/geom-vline.R R/stat-summary-bin.R R/backports.R R/geom-count.R R/position-stack.R R/zxx.R R/guides-.R R/ggplot2-package.R R/facet-wrap.R R/coord-transform.R R/coord-polar.R R/plot.R R/scale-hue.R R/geom-rug.R R/position-jitterdodge.R R/guide-custom.R R/annotation-custom.R R/stat-ellipse.R R/stat-bin.R R/scale-linewidth.R R/theme-elements.R R/geom-violin.R R/guide-bins.R R/scale-expansion.R R/scale-identity.R R/stat-sf-coordinates.R R/ggplot-global.R R/geom-map.R R/scale-view.R R/stat-contour.R R/guide-axis-theta.R R/geom-defaults.R R/fortify-spatial.R R/stat-summary-hex.R R/coord-radial.R R/fortify.R R/annotation-raster.R R/geom-density.R R/guide-axis-stack.R R/geom-smooth.R R/utilities-checks.R R/fortify-multcomp.R R/reshape-add-margins.R R/stat-summary.R R/geom-hex.R R/guide-.R R/guide-colorbar.R R/stat-density.R R/guide-none.R R/legend-draw.R R/geom-ribbon.R R/theme.R R/stat-count.R R/position-dodge2.R R/position-dodge.R R/annotation.R R/stat-.R R/theme-defaults.R R/scale-linetype.R R/geom-contour.R R/grouping.R R/stat-quantilemethods.R R/geom-label.R R/guide-axis.R R/stat-bin2d.R R/zzz.R R/geom-quantile.R R/stat-align.R R/geom-text.R R/guide-colorsteps.R R/utilities-help.R R/geom-errorbarh.R R/grob-dotstack.R R/utilities-tidy-eval.R R/coord-.R R/geom-errorbar.R R/stat-summary-2d.R R/plot-last.R R/geom-path.R R/bench.R R/coord-quickmap.R R/facet-.R R/facet-grid-.R R/stat-qq-line.R R/grob-null.R R/facet-null.R R/aes-group-order.R R/coord-fixed.R R/theme-current.R R/compat-plyr.R R/position-.R R/coord-munch.R R/stat-identity.R R/geom-linerange.R R/hexbin.R R/scale-colour.R R/axis-secondary.R R/scale-date.R R/autoplot.R R/scale-size.R R/summarise-plot.R R/geom-sf.R R/margins.R R/labels.R
inst/CITATION
inst/doc/ggplot2.Rmd inst/doc/ggplot2-in-packages.R inst/doc/extending-ggplot2.R
inst/doc/ggplot2-specs.html
inst/doc/ggplot2-in-packages.html
inst/doc/ggplot2.R inst/doc/extending-ggplot2.Rmd inst/doc/ggplot2-in-packages.Rmd
inst/doc/extending-ggplot2.html
inst/doc/ggplot2-specs.R inst/doc/ggplot2-specs.Rmd
inst/doc/ggplot2.html
build/vignette.rds
tests/testthat.R tests/testthat/test-error.R tests/testthat/test-scale-type.R tests/testthat/test-facet-.R tests/testthat/test-coord-train.R tests/testthat/test-stat-count.R tests/testthat/test-coord_sf.R tests/testthat/test-stat-bin2d.R tests/testthat/test-annotate.R tests/testthat/test-geom-linerange.R tests/testthat/test-coord-map.R tests/testthat/helper-plot-data.R tests/testthat/test-stat-bin.R tests/testthat/test-plot.R tests/testthat/test-scale-gradient.R tests/testthat/test-scale-manual.R tests/testthat/test-scale-binned.R tests/testthat/test-geom-ribbon.R tests/testthat/test-stat-ecdf.R tests/testthat/test-geom-point.R tests/testthat/test-geom-text.R tests/testthat/test-scale-colour-continuous.R tests/testthat/test-geom-label.R tests/testthat/test-coord-flip.R tests/testthat/test-geom-.R tests/testthat/test-aes-calculated.R tests/testthat/test-zzz.R tests/testthat/test-scale-discrete.R tests/testthat/test-labels.R tests/testthat/test-geom-col.R tests/testthat/test-aes-setting.R tests/testthat/test-stat-density.R tests/testthat/test-position-collide.R tests/testthat/test-ggproto.R tests/testthat/test-limits.R tests/testthat/test-geom-map.R tests/testthat/test-add.R tests/testthat/test-theme.R tests/testthat/test-geom-hline-vline-abline.R tests/testthat/test-geom-violin.R tests/testthat/test-summarise-plot.R tests/testthat/test-geom-polygon.R tests/testthat/test-viridis.R tests/testthat/test-scale-brewer.R tests/testthat/test-stat-qq.R tests/testthat/test-empty-data.R tests/testthat/test-geom-quantile.R tests/testthat/test-guides.R tests/testthat/test-geom-dotplot.R tests/testthat/test-function-args.R tests/testthat/test-coord-cartesian.R tests/testthat/test-geom-smooth.R tests/testthat/test-stat-ydensity.R tests/testthat/test-data.R tests/testthat/test-prohibited-functions.R tests/testthat/test-stat-contour.R tests/testthat/test-utilities.R tests/testthat/test-position_dodge.R tests/testthat/test-geom-hex.R tests/testthat/test-stat-sum.R tests/testthat/test-qplot.R tests/testthat/test-aes.R tests/testthat/test-patterns.R tests/testthat/test-geom-bar.R tests/testthat/test-coord-polar.R tests/testthat/test-stat-boxplot.R tests/testthat/test-layer.R tests/testthat/test-stat-summary.R
tests/testthat/Rplot001.png
tests/testthat/test-ggsave.R tests/testthat/test-facet-layout.R tests/testthat/test-scale-hue.R tests/testthat/test-plot-summary-api.R tests/testthat/test-position-stack.R tests/testthat/test-geom-freqpoly.R tests/testthat/test-margins.R tests/testthat/test-facet-strips.R tests/testthat/test-position-nudge.R tests/testthat/test-scale_date.R tests/testthat/test-stat-align.R tests/testthat/test-performance.R tests/testthat/test-stat-hex.R tests/testthat/test-position-dodge2.R tests/testthat/test-munch.R tests/testthat/test-position-jitterdodge.R tests/testthat/test-stat-ellipsis.R tests/testthat/helper-facet.R tests/testthat/test-geom-sf.R tests/testthat/test-geom-raster.R tests/testthat/Rplots.pdf tests/testthat/test-facet-labels.R tests/testthat/test-compat-plyr.R tests/testthat/test-geom-rule.R tests/testthat/test-geom-boxplot.R tests/testthat/test-build.R tests/testthat/test-fortify.R tests/testthat/test-stats.R tests/testthat/test-aes-grouping.R tests/testthat/test-geom-jitter.R tests/testthat/test-labellers.R tests/testthat/test-draw-key.R tests/testthat/helper-vdiffr.R tests/testthat/test-geom-tile.R tests/testthat/test-geom-path.R tests/testthat/test-stat-density2d.R tests/testthat/test-geom-rug.R tests/testthat/test-utilities-checks.R tests/testthat/helper-density.R tests/testthat/test-scale-expansion.R tests/testthat/test-facet-map.R tests/testthat/test-stat-function.R tests/testthat/test-stat-sf-coordinates.R tests/testthat/test-coord-transform.R tests/testthat/test-scales.R tests/testthat/test-range.R tests/testthat/test-sec-axis.R tests/testthat/test-grid-utils.R tests/testthat/test-coord-.R tests/testthat/test-autoplot.R tests/testthat/test-scale-date.R tests/testthat/test-autolayer.R tests/testthat/test-scales-breaks-labels.R tests/testthat/_snaps/position-collide.md tests/testthat/_snaps/prohibited-functions.md tests/testthat/_snaps/geom-text.md tests/testthat/_snaps/summarise-plot.md tests/testthat/_snaps/geom-rug.md tests/testthat/_snaps/geom-path.md tests/testthat/_snaps/annotate.md tests/testthat/_snaps/stat-density.md tests/testthat/_snaps/coord-transform.md tests/testthat/_snaps/utilities.md tests/testthat/_snaps/stat-bin.md tests/testthat/_snaps/facet-strips.md tests/testthat/_snaps/scales.md tests/testthat/_snaps/qplot.md tests/testthat/_snaps/stat-ydensity.md tests/testthat/_snaps/ggproto.md tests/testthat/_snaps/geom-jitter.md tests/testthat/_snaps/limits.md tests/testthat/_snaps/scale-manual.md tests/testthat/_snaps/coord-cartesian.md tests/testthat/_snaps/stat-density2d.md tests/testthat/_snaps/scale-discrete.md tests/testthat/_snaps/geom-map.md tests/testthat/_snaps/margins.md tests/testthat/_snaps/geom-ribbon.md tests/testthat/_snaps/labellers.md tests/testthat/_snaps/aes-calculated.md tests/testthat/_snaps/coord-.md tests/testthat/_snaps/stat-boxplot.md tests/testthat/_snaps/facet-layout.md tests/testthat/_snaps/layer.md tests/testthat/_snaps/geom-raster.md tests/testthat/_snaps/coord-polar.md tests/testthat/_snaps/scale-expansion.md tests/testthat/_snaps/ggsave.md tests/testthat/_snaps/geom-violin.md tests/testthat/_snaps/coord_sf.md tests/testthat/_snaps/scale-hue.md tests/testthat/_snaps/stats.md tests/testthat/_snaps/geom-point.md tests/testthat/_snaps/patterns.md tests/testthat/_snaps/facet-.md tests/testthat/_snaps/compat-plyr.md tests/testthat/_snaps/error.md tests/testthat/_snaps/theme.md tests/testthat/_snaps/geom-boxplot.md tests/testthat/_snaps/guides.md tests/testthat/_snaps/coord-flip.md tests/testthat/_snaps/position-jitterdodge.md tests/testthat/_snaps/geom-.md tests/testthat/_snaps/geom-hline-vline-abline.md tests/testthat/_snaps/sec-axis.md tests/testthat/_snaps/autoplot.md tests/testthat/_snaps/geom-dotplot.md tests/testthat/_snaps/coord-map.md tests/testthat/_snaps/fortify.md tests/testthat/_snaps/scale-binned.md tests/testthat/_snaps/plot.md tests/testthat/_snaps/stat-bin2d.md tests/testthat/_snaps/aes.md tests/testthat/_snaps/stat-ecdf.md tests/testthat/_snaps/stat-qq.md tests/testthat/_snaps/geom-label.md tests/testthat/_snaps/labels.md tests/testthat/_snaps/stat-count.md tests/testthat/_snaps/scale-colour-continuous.md tests/testthat/_snaps/geom-sf.md tests/testthat/_snaps/autolayer.md tests/testthat/_snaps/geom-linerange.md
tests/testthat/_snaps/geom-sf/texts-for-north-carolina.svg
tests/testthat/_snaps/geom-sf/north-carolina-county-boundaries-with-more-than-one-arrow.svg
tests/testthat/_snaps/geom-sf/north-carolina-county-boundaries-with-arrow.svg
tests/testthat/_snaps/geom-sf/north-carolina-county-boundaries.svg
tests/testthat/_snaps/geom-sf/labels-for-north-carolina.svg
tests/testthat/_snaps/geom-sf/spatial-points.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/1-x-3-just-0-0.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/discrete-positions.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/irregular-categorical.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/1-x-3-set-limits.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/3-x-2-just-0-0.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/3-x-1-just-0-0.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/3-x-2.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/3-x-1-set-limits.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/1-x-3.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/3-x-1.svg
tests/testthat/_snaps/geom-raster/3-x-2-set-limits.svg
tests/testthat/_snaps/theme/caption-aligned-to-entire-plot.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-bw.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-light.svg
tests/testthat/_snaps/theme/width-is-3-times-height.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-classic-large.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-minimal.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-dark.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-void-large.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-light-large.svg
tests/testthat/_snaps/theme/rotated-x-axis-tick-labels.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-bw-large.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-linedraw-large.svg
tests/testthat/_snaps/theme/axes-styling.svg
tests/testthat/_snaps/theme/custom-strip-elements-can-render.svg
tests/testthat/_snaps/theme/stretched-horizontal-legends.svg
tests/testthat/_snaps/theme/legends-at-all-sides-with-justification.svg
tests/testthat/_snaps/theme/height-is-3-times-width-2-row-facets.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-dark-large.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-gray-large.svg
tests/testthat/_snaps/theme/height-is-3-times-width-2-wrap-facets.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-gray.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-minimal-large.svg
tests/testthat/_snaps/theme/ticks-length.svg
tests/testthat/_snaps/theme/height-is-3-times-width.svg
tests/testthat/_snaps/theme/strip-styling.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-classic.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-void.svg
tests/testthat/_snaps/theme/height-is-3-times-width-2x2-facets.svg
tests/testthat/_snaps/theme/theme-linedraw.svg
tests/testthat/_snaps/theme/titles-aligned-to-entire-plot.svg
tests/testthat/_snaps/theme/height-is-3-times-width-2-column-facets.svg
tests/testthat/_snaps/theme/stretched-vertical-legends.svg
tests/testthat/_snaps/patterns/pattern-fills-through-scale.svg
tests/testthat/_snaps/patterns/single-pattern-fill.svg
tests/testthat/_snaps/patterns/pattern-fills-no-alpha.svg
tests/testthat/_snaps/patterns/pattern-fills-with-alpha.svg
tests/testthat/_snaps/coord-map/usa-mercator.svg
tests/testthat/_snaps/coord-map/coord-map-switched-scale-position.svg
tests/testthat/_snaps/stat-sum/summary-with-color-and-lines.svg
tests/testthat/_snaps/stat-sum/summary-with-crossbars-no-grouping.svg
tests/testthat/_snaps/stat-sum/summary-with-crossbars-manual-grouping.svg
tests/testthat/_snaps/stat-align/align-two-areas.svg
tests/testthat/_snaps/stat-align/align-two-areas-with-pos-neg-y.svg
tests/testthat/_snaps/stat-align/align-two-areas-with-cliff.svg
tests/testthat/_snaps/facet-labels/parsed-facet-labels.svg
tests/testthat/_snaps/coord-cartesian/expand-range.svg
tests/testthat/_snaps/coord-cartesian/clip-on-by-default-only-inside-visible.svg
tests/testthat/_snaps/coord-cartesian/clip-turned-off-both-inside-and-outside-visible.svg
tests/testthat/_snaps/coord-cartesian/contract-range.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/date.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/no-x-breaks.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/no-alpha-breaks-no-legend.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/character.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/no-size-breaks-no-legend.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/no-colour-breaks-no-legend.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/numeric-exp.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/numeric-log.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/numeric.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/no-y-breaks.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/numeric-polar.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/functional-limits.svg
tests/testthat/_snaps/scales-breaks-labels/no-fill-breaks-no-legend.svg
tests/testthat/_snaps/guides/facet-wrap-legend-on-left.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-colorsteps-understands-coinciding-limits-and-bins-3.svg
tests/testthat/_snaps/guides/facet-wrap-legend-on-top.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guides-specified-in-guides.svg
tests/testthat/_snaps/guides/align-facet-labels-facets-vertical.svg
tests/testthat/_snaps/guides/one-combined-colorbar-for-colour-and-fill-aesthetics.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-can-remove-axis.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-inside-plot-bottom-left.svg
tests/testthat/_snaps/guides/white-to-red-colorbar-white-ticks-no-frame.svg
tests/testthat/_snaps/guides/horizontal-gap-of-1cm-between-guide-and-guide-text.svg
tests/testthat/_snaps/guides/rotated-guide-titles-and-labels.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-text-dodged-into-rows-cols.svg
tests/testthat/_snaps/guides/customized-colorbar.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-on-bottom.svg
tests/testthat/_snaps/guides/facet-grid-legend-on-bottom.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-on-left.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guides-with-minor-ticks.svg
tests/testthat/_snaps/guides/align-facet-labels-facets-horizontal.svg
tests/testthat/_snaps/guides/vertical-legend-direction.svg
tests/testthat/_snaps/guides/facet-grid-legend-on-top.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-check-overlap.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-titles-with-coord-trans.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-axis-theta-in-cartesian-coordinates.svg
tests/testthat/_snaps/guides/facet-wrap-legend-on-bottom.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-axis-customization.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-vertical-negative-rotation.svg
tests/testthat/_snaps/guides/multi-line-guide-title-works.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-work-horizontally.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-coloursteps-can-show-limits.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-understands-coinciding-limits-and-bins-2.svg
tests/testthat/_snaps/guides/facet-grid-legend-on-right.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-zero-breaks.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-positive-rotation.svg
tests/testthat/_snaps/guides/left-aligned-legend-key.svg
tests/testthat/_snaps/guides/horizontal-legend-direction.svg
tests/testthat/_snaps/guides/position-guide-titles.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-on-right.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-sets-labels-when-limits-is-in-breaks.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-colorsteps-understands-coinciding-limits-and-bins-2.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-understands-coinciding-limits-and-bins-3.svg
tests/testthat/_snaps/guides/stacked-radial-axes.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-vertical-rotation.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-coloursteps-looks-as-it-should.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-looks-as-it-should.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-with-capped-ends.svg
tests/testthat/_snaps/guides/thick-axis-lines.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-negative-rotation.svg
tests/testthat/_snaps/guides/old-s3-guide-drawing-a-circle.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-basic.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-can-show-ticks-and-transparancy.svg
tests/testthat/_snaps/guides/logtick-axes-with-customisation.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-understands-coinciding-limits-and-bins.svg
tests/testthat/_snaps/guides/enlarged-guides.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-can-show-limits.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-colorsteps-understands-coinciding-limits-and-bins.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-bins-can-show-arrows.svg
tests/testthat/_snaps/guides/facet-grid-legend-on-left.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-on-top.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-inside-plot-bottom-left-of-legend-at-center.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-byrow-true.svg
tests/testthat/_snaps/guides/padding-in-legend-box.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-axis-theta-with-angle-adapting-to-theta.svg
tests/testthat/_snaps/guides/facet-wrap-legend-on-right.svg
tests/testthat/_snaps/guides/axis-guides-zero-rotation.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-title-and-text-positioning-and-alignment-via-themes.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-inside-plot-centered.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-inside-plot-top-right.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legend-with-widely-spaced-keys.svg
tests/testthat/_snaps/guides/stacked-axes.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-colorsteps-sets-labels-when-limits-is-in-breaks.svg
tests/testthat/_snaps/guides/vertical-gap-of-1cm-between-guide-title-and-guide.svg
tests/testthat/_snaps/guides/legends-with-all-title-justifications.svg
tests/testthat/_snaps/guides/guide-coloursteps-can-have-bins-relative-to-binsize.svg
tests/testthat/_snaps/sec-axis/sec-axis-datetime-scale.svg
tests/testthat/_snaps/sec-axis/sec-axis-custom-transform.svg
tests/testthat/_snaps/sec-axis/sec-axis-with-division.svg
tests/testthat/_snaps/sec-axis/sec-axis-independent-transformations.svg
tests/testthat/_snaps/sec-axis/sec-axis-skewed-transform.svg
tests/testthat/_snaps/sec-axis/sec-axis-monotonicity-test.svg
tests/testthat/_snaps/sec-axis/sec-axis-sec-power-transform.svg
tests/testthat/_snaps/coord-transform/sec-axis-with-coord-trans.svg
tests/testthat/_snaps/coord-transform/basic-coord-trans-plot.svg
tests/testthat/_snaps/facet-layout/axes-are-positioned-correctly-in-non-table-layout.svg
tests/testthat/_snaps/geom-boxplot/staples.svg
tests/testthat/_snaps/geom-boxplot/outlier-colours.svg
tests/testthat/_snaps/scale_date/scale-x-date-labels-label-date-m-d.svg
tests/testthat/_snaps/scale_date/scale-y-date-breaks-3-weeks.svg
tests/testthat/_snaps/scale_date/scale-x-date-labels-label-date-w-week.svg
tests/testthat/_snaps/scale_date/scale-y-date-breaks-breaks-width-2-weeks.svg
tests/testthat/_snaps/scale_date/dates-along-y-default-breaks.svg
tests/testthat/_snaps/scale_date/dates-along-x-default-breaks.svg
tests/testthat/_snaps/scale_date/scale-x-date-breaks-3-weeks.svg
tests/testthat/_snaps/scale_date/scale-x-date-breaks-breaks-width-2-weeks.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/grouping-on-x-and-fill.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/dodging-and-coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/with-tails-and-points.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/continuous-x-axis-single-group-center-should-be-at-1-0.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/dodging.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/with-smaller-bandwidth-and-points.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/quantiles.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/continuous-x-axis-many-groups-center-should-be-at-2-0.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/grouping-on-x-and-fill-dodge-width-0-5.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/coord-polar.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/narrower-width-5.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/basic.svg
tests/testthat/_snaps/geom-violin/scale-area-to-sample-size-c-is-smaller.svg
tests/testthat/_snaps/draw-key/horizontal-boxplot-and-crossbar.svg
tests/testthat/_snaps/draw-key/horizontal-linerange-and-pointrange.svg
tests/testthat/_snaps/draw-key/rectangle-and-dotplot-key-glyphs.svg
tests/testthat/_snaps/draw-key/time-series-and-polygon-key-glyphs.svg
tests/testthat/_snaps/draw-key/appropriate-colour-key-with-alpha-key-as-lines.svg
tests/testthat/_snaps/draw-key/circle-glyphs-of-2cm-size.svg
tests/testthat/_snaps/coord-flip/turning-off-secondary-title-with-coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/facet-/left-justified-rotated-facet-labels-with-margins.svg
tests/testthat/_snaps/facet-/facet-wrap-with-omitted-inner-axis-labels.svg
tests/testthat/_snaps/facet-/left-justified-facet-labels-with-margins.svg
tests/testthat/_snaps/facet-/facet-grid-with-omitted-inner-axis-labels.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/racetrack-plot-closed-and-no-center-hole.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/partial-with-all-axes.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/rose-plot-with-has-equal-spacing.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/three-concentric-circles.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/secondary-axis-ticks-and-labels.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/rays-circular-arcs-and-spiral-arcs.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/bottom-half-circle-with-rotated-text.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/racetrack-plot-closed-and-has-center-hole.svg
tests/testthat/_snaps/coord-polar/inner-radius-with-all-axes.svg
tests/testthat/_snaps/aes/alpha-set-in-alpha.svg
tests/testthat/_snaps/aes/alpha-set-in-colour.svg
tests/testthat/_snaps/aes/stat-identity.svg
tests/testthat/_snaps/aes/stat-count-width-0-5.svg
tests/testthat/_snaps/aes/stat-count.svg
tests/testthat/_snaps/aes/stat-identity-width-0-5.svg
tests/testthat/_snaps/geom-smooth/ribbon-turned-off-in-geom-smooth.svg
tests/testthat/_snaps/geom-smooth/ribbon-turned-on-in-geom-smooth.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/2-na-values-bin-along-y-stack-center.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/larger-dots-dotsize-1-5-fill-white.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/3-stackgroups-bin-y-histodot.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-dodging-3-stackgroups-histodot.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stack-center-with-coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/multiple-groups-bins-not-aligned.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/dots-stacked-closer-stackratio-5-fill-white.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-three-x-groups-bins-aligned-across-groups.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/histodot-binning-equal-bin-spacing.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stack-centerwhole-with-coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/multiple-groups-bins-aligned.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-continous-x-axis-grouping-by-x.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/facets-3-groups-histodot-stackgroups.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stackratio-1-5.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-continous-x-axis-single-x-group.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-along-y-stack-centerwhole-histodot.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-dodged.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/3-stackgroups-dot-density-with-aligned-bins.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stack-down-with-coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/variable-linetype-and-size-specified-as-aesthetics.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-three-x-groups-fill-and-dodge.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stack-center.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-x-three-y-groups-stack-centerwhole.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-three-x-groups-bins-aligned-coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/3-stackgroups-histodot.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/basic-dotplot-with-dot-density-binning-binwidth-4.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stack-up-with-coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-three-x-groups-stack-centerwhole.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stack-centerwhole.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-along-y-stack-centerwhole.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/2-na-values-dot-density-binning-binwidth-4.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stack-down.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/stack-up.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-along-y-stack-center.svg
tests/testthat/_snaps/geom-dotplot/bin-y-dodged-coord-flip.svg
tests/testthat/_snaps/facet-strips/switched-facet-strips.svg
tests/testthat/_snaps/labels/tag-in-panel-as-character.svg
tests/testthat/_snaps/labels/tag-in-margin.svg
tests/testthat/_snaps/labels/tag-in-panel-as-numeric.svg
tests/testthat/_snaps/labels/tag-in-plot-as-character.svg
tests/testthat/_snaps/labels/tag-in-plot-as-numeric.svg
tests/testthat/_snaps/labels/defaults.svg
tests/testthat/_snaps/geom-polygon/basic-polygon-plot.svg
tests/testthat/_snaps/geom-polygon/open-and-closed-munched-polygons.svg
tests/testthat/_snaps/geom-hline-vline-abline/flipped-lines-intersect-mid-bars.svg
tests/testthat/_snaps/geom-hline-vline-abline/cartesian-lines-intersect-mid-bars.svg
tests/testthat/_snaps/geom-hline-vline-abline/lines-curved-in-azequalarea.svg
tests/testthat/_snaps/geom-hline-vline-abline/polar-lines-intersect-mid-bars.svg
tests/testthat/_snaps/geom-hline-vline-abline/straight-lines-in-mercator.svg
tests/testthat/_snaps/geom-hex/hex-bin-plot-in-polar-coordinates.svg
tests/testthat/_snaps/geom-hex/single-hex-bin-with-width-and-height-of-0-1.svg
tests/testthat/_snaps/geom-hex/hex-bin-plot-with-sqrt-transformed-y.svg
tests/testthat/_snaps/geom-path/lines.svg
tests/testthat/_snaps/geom-path/lines-colour.svg
tests/testthat/_snaps/geom-path/na-linetype.svg
tests/testthat/_snaps/geom-path/lines-colour-changed-order-should-have-same-appearance.svg
tests/testthat/_snaps/geom-path/lines-changed-order-should-have-same-appearance.svg
tests/testthat/_snaps/coord_sf/limits-specified-in-projected-coords.svg
tests/testthat/_snaps/coord_sf/non-sf-geoms-using-long-lat.svg
tests/testthat/_snaps/coord_sf/sf-polygons.svg
tests/testthat/_snaps/coord_sf/coord-sf-with-custom-guides.svg
tests/testthat/_snaps/coord_sf/no-panel-grid.svg
tests/testthat/_snaps/coord_sf/non-sf-geoms-using-projected-coords.svg
tests/testthat/_snaps/coord_sf/limits-specified-in-long-lat.svg
tests/testthat/_snaps/annotate/line-matches-points.svg
tests/testthat/_snaps/position-stack/area-stacking.svg
vignettes/ggplot2.Rmd
vignettes/car.png
vignettes/extending-ggplot2.Rmd vignettes/ggplot2-in-packages.Rmd vignettes/ggplot2-specs.Rmd
data/economics.rda
data/midwest.rda
data/txhousing.rda
data/msleep.rda
data/presidential.rda
data/mpg.rda
data/faithfuld.rda
data/diamonds.rda
data/luv_colours.rda
data/economics_long.rda
data/seals.rda
man/scale_shape.Rd man/geom_path.Rd man/geom_abline.Rd man/resolution.Rd man/get_guide_data.Rd man/old_guide.Rd man/scale_linetype.Rd man/stat_identity.Rd man/geom_jitter.Rd man/layer_stats.Rd man/aes_colour_fill_alpha.Rd man/standardise_aes_names.Rd man/pattern_alpha.Rd man/fortify-multcomp.Rd man/msleep.Rd man/aes_.Rd man/discrete_scale.Rd man/mean_se.Rd man/geom_segment.Rd man/is.ggplot.Rd man/coord_flip.Rd man/mpg.Rd man/guide_axis_theta.Rd man/sf_transform_xy.Rd man/gg-add.Rd man/scale_steps.Rd man/ggplot_gtable.Rd man/geom_tile.Rd man/geom_violin.Rd man/ggsave.Rd man/position_jitter.Rd man/draw_key.Rd man/reexports.Rd man/tidyeval.Rd man/new_guide.Rd man/stat_summary_2d.Rd man/continuous_scale.Rd man/merge_element.Rd man/qplot.Rd man/geom_quantile.Rd man/autoplot.Rd man/cut_interval.Rd man/aes_eval.Rd man/scale_size.Rd man/ggtheme.Rd man/geom_errorbarh.Rd man/annotation_logticks.Rd man/automatic_plotting.Rd man/coord_munch.Rd man/waiver.Rd man/coord_fixed.Rd man/render_axes.Rd man/layer.Rd man/hmisc.Rd man/benchplot.Rd man/add_theme.Rd man/scale_viridis.Rd man/stat_unique.Rd man/geom_ribbon.Rd man/annotate.Rd man/economics.Rd man/presidential.Rd man/bidirection.Rd man/gg_dep.Rd man/expansion.Rd man/is.theme.Rd man/update_labels.Rd man/geom_smooth.Rd man/scale_manual.Rd man/facet_wrap.Rd man/graphical-units.Rd man/midwest.Rd man/layer_sf.Rd man/summarise_plot.Rd man/annotation_raster.Rd man/aes_group_order.Rd man/calc_element.Rd man/fortify.Rd man/geom_text.Rd man/txhousing.Rd man/position_jitterdodge.Rd man/scale_hue.Rd man/aes_auto.Rd man/ggplotGrob.Rd man/facet_null.Rd man/geom_bin_2d.Rd man/as.list.ggproto.Rd man/summary.ggplot.Rd man/layer_positions.Rd man/stat_sf_coordinates.Rd man/geom_density_2d.Rd man/geom_spoke.Rd man/update_defaults.Rd man/map_data.Rd man/aes_position.Rd man/get_alt_text.Rd man/stat_summary.Rd man/ggplot_build.Rd man/position_dodge.Rd man/geom_qq.Rd man/remove_missing.Rd man/guides.Rd man/ggplot2-ggproto.Rd man/scale_brewer.Rd man/geom_rug.Rd man/ggplot2-package.Rd man/faithfuld.Rd man/register_theme_elements.Rd man/geom_map.Rd man/fill_alpha.Rd man/theme.Rd man/scale_alpha.Rd man/last_plot.Rd man/guide_custom.Rd man/facet_grid.Rd man/layer_geoms.Rd man/stat_ecdf.Rd man/scale_date.Rd man/set_last_plot.Rd man/seals.Rd man/ggplot_add.Rd man/geom_point.Rd man/geom_density.Rd man/geom_polygon.Rd man/scale_grey.Rd man/aes_all.Rd man/annotation_map.Rd man/scale_discrete.Rd man/vars.Rd man/fortify.sp.Rd man/as_labeller.Rd man/labs.Rd man/guide_coloursteps.Rd man/geom_blank.Rd man/guide_none.Rd man/check_device.Rd man/geom_boxplot.Rd man/annotation_custom.Rd man/geom_bar.Rd man/is.facet.Rd man/position_stack.Rd man/transform_position.Rd man/ggproto.Rd man/scale_binned.Rd man/scale_linewidth.Rd man/translate_shape_string.Rd man/guide_colourbar.Rd man/element.Rd man/scale_continuous.Rd man/fortify.map.Rd man/datetime_scale.Rd man/max_height.Rd man/scale_type.Rd man/borders.Rd man/guide_legend.Rd man/geom_linerange.Rd man/print.ggplot.Rd man/autolayer.Rd man/element_render.Rd man/diamonds.Rd man/geom_contour.Rd man/position_identity.Rd man/guide_axis_stack.Rd man/coord_trans.Rd man/is.rel.Rd man/binned_scale.Rd man/is.Coord.Rd man/coord_cartesian.Rd man/scale_colour_discrete.Rd man/find_panel.Rd man/ggsf.Rd man/limits.Rd man/ignoring_data.Rd man/position_nudge.Rd man/scale_gradient.Rd man/render_strips.Rd man/geom_function.Rd man/guide_bins.Rd man/geom_dotplot.Rd man/aes.Rd man/print.ggproto.Rd man/should_stop.Rd man/label_bquote.Rd man/sec_axis.Rd man/fortify.lm.Rd man/labellers.Rd man/element_grob.Rd man/geom_hex.Rd man/scale_identity.Rd man/labeller.Rd man/coord_map.Rd man/guide_axis_logticks.Rd man/aes_linetype_size_shape.Rd man/theme_get.Rd man/lims.Rd man/zeroGrob.Rd man/luv_colours.Rd man/stat_ellipse.Rd man/guide_axis.Rd man/ggplot.Rd man/coord_polar.Rd man/combine_vars.Rd man/absoluteGrob.Rd man/wrap_dims.Rd man/geom_histogram.Rd man/expand_limits.Rd man/scale_colour_continuous.Rd man/geom_count.Rd
man/figures/README-example-1.png
man/figures/lifecycle-stable.svg
man/figures/lifecycle-superseded.svg
man/figures/logo.png
man/figures/lifecycle-questioning.svg
man/figures/lifecycle-archived.svg
man/figures/lifecycle-defunct.svg
man/figures/lifecycle-experimental.svg
man/figures/lifecycle-deprecated.svg
man/figures/lifecycle-maturing.svg
ggplot2 documentation built on June 22, 2024, 11:35 a.m.