Files in surveillance
Temporal and Spatio-Temporal Modeling and Monitoring of Epidemic Phenomena

MD5
NEWS.md
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/sysdata.rda
R/calibration_null.R R/stsplot_space.R R/linelist2sts.R R/pit.R R/LRCUSUM.runlength.R R/options.R R/twinstim_tiaf_step.R R/twinstim_siaf_powerlawL.R R/magic.dim.R R/epidata_animate.R R/twinstim_siaf_powerlaw.R R/epidataCS_animate.R R/isoWeekYear.R R/hhh4_calibration.R R/twinSIR_intensity.R R/algo_call.R R/stsBP.R R/stsplot_spacetime.R R/hhh4_simulate.R R/algo_cdc.R R/twinstim_siaf_polyCub_iso.R R/twinstim_step.R R/spatial_tools.R R/boda.R R/clapply.R R/algo_cusum.R R/sim_background.R R/sts_animate.R R/isScalar.R R/disProg.R R/twinstim_siaf_step.R R/twinSIR_simulation.R R/plapply.R R/hhh4_W_np.R R/pairedbinCUSUM.R R/twinstim_tiaf.R R/hhh4_methods.R R/algo_hmm.R R/earsC.R R/twinstim_epitest.R R/epidataCS_methods.R R/AllClass.R R/graphs.R R/twinstim_tiaf_exponential.R R/functionTable.R R/makeControl.R R/backprojNP.R R/fanplot.R R/hhh4_plot.R R/sts_coerce.R R/glm_epidataCS.R R/algo_glrnb.R R/epidata.R R/hhh4_simulate_scores.R R/twinstim.R R/stK.R R/hhh4_W_powerlaw.R R/twinstim_siaf_exponential.R R/checkDerivatives.R R/twinstim_siaf_gaussian.R R/permutationTest.R R/addSeason2formula.R R/knox.R R/twinstim_siaf.R R/epidataCS.R R/stsNClist_animate.R R/twinstim_siaf_powerlaw1.R R/stcd.R R/hcl.colors.R R/algo_bayes.R R/algo_rki.R R/epidata_plot.R R/hhh4.R R/sts_toLatex.R R/sts_creation.R R/sts_observation.R R/hhh4_amplitudeShift.R R/untie.R R/nowcast.R R/sts.R R/scores.R R/twinstim_simulation.R R/hhh4_W.R R/twinstim_helper.R R/ks.plot.unif.R R/epidataCS_plot.R R/stsplot_time.R R/hhh4_oneStepAhead.R R/twinSIR_helper.R R/twinstim_intensity.R R/zzz.R R/twinstim_iafplot.R R/algo_rogerson.R R/wrap_univariate.R R/bodaDelay.R R/stsNC.R R/formatPval.R R/AllGeneric.R R/twinSIR_profile.R R/farringtonFlexible.R R/twinSIR.R R/sim_pointSource.R R/plot.survRes.R R/twinstim_siaf_student.R R/calibration.R R/twinstim_methods.R R/sts_ggplot.R R/algo_farrington.R R/algo_outbreakP.R R/catCUSUM.R R/intersectPolyCircle.R R/gd.R R/algo_twins.R R/hhh4_simulate_plot.R R/twinSIR_methods.R R/epidataCS_aggregate.R
src/twinstim_siaf_polyCub_iso.c
src/determineSources.cc
src/stcd-assuncaocorrea.h
src/backproj.cc
src/surveillance.c
src/init.c
src/gsl_wrappers.h
src/ks.c
src/stcd-assuncaocorrea.cc
src/twins.cc
inst/CITATION
inst/THANKS
inst/doc/glrnb.Rnw
inst/doc/hhh4_spacetime.pdf inst/doc/surveillance.R inst/doc/monitoringCounts.pdf
inst/doc/surveillance.Rnw
inst/doc/monitoringCounts.R inst/doc/twinstim.R
inst/doc/hhh4_spacetime.Rnw
inst/doc/surveillance.pdf
inst/doc/twinSIR.Rnw
inst/doc/hhh4_spacetime.R inst/doc/hhh4.R inst/doc/glrnb.R
inst/doc/monitoringCounts.Rnw
inst/doc/twinSIR.pdf
inst/doc/hhh4.Rnw
inst/doc/twinstim.pdf
inst/doc/twinstim.Rnw
inst/doc/hhh4.pdf inst/doc/twinSIR.R inst/doc/glrnb.pdf
inst/extdata/population_2001-12-31_BYBW.txt
inst/extdata/salmonella.agona.txt
inst/extdata/counts_flu_BYBW.txt
inst/extdata/neighbourhood_BYBW.txt
inst/shapes/berlin.sbn
inst/shapes/districtsD.RData
inst/shapes/berlin.dbf
inst/shapes/berlin.shp
inst/shapes/berlin.sbx
inst/shapes/berlin.shx
inst/jags/bhpm.bugs
demo/00Index
demo/cost.R demo/biosurvbook.R demo/v77i11.R demo/fluBYBW.R
build/vignette.rds
build/partial.rdb
tests/tinytest.R tests/testthat/test-formatDate.R tests/testthat/test-toLatex.sts.R tests/testthat/test-plapply.R tests/testthat/test-farringtonFlexible.R tests/testthat/test-hhh4_NegBinGrouped.R tests/testthat/test-siafs.R tests/testthat/test-sts.R tests/testthat/test-algo.glrnb.R tests/testthat/test-hhh4_NA.R tests/testthat/test-hhh4_offsets.R tests/testthat/test-determineSources.R tests/testthat/test-bodaDelay.R tests/testthat/test-nbOrder.R tests/testthat/test-twinstim_score.R tests/testthat/test-calibration.R tests/testthat/test-hhh4+derivatives.R tests/testthat/test-tiafs.R tests/testthat/test-hhh4_ARasNE.R tests/testthat/test-earsC.R tests/testthat/test-hhh4_weights.R tests/testthat/test-createLambda.R
vignettes/glrnb.Rnw
vignettes/surveillance-cache.RData
vignettes/surveillance.Rnw
vignettes/references.bib
vignettes/hhh4_spacetime.Rnw
vignettes/twinSIR.Rnw
vignettes/twinstim-cache.RData
vignettes/twinSIR-cache.RData
vignettes/hhh4-cache.RData
vignettes/monitoringCounts.Rnw
vignettes/hhh4.Rnw
vignettes/twinstim.Rnw
vignettes/surveillance-hmm.pdf
vignettes/hhh4_spacetime-cache.RData
vignettes/monitoringCounts.bib
vignettes/monitoringCounts-cache/pMarkovChain.RData
vignettes/monitoringCounts-cache/fPlot2.pdf
vignettes/monitoringCounts-cache/boda.covars.RData
vignettes/monitoringCounts-cache/boda.RData
vignettes/monitoringCounts-cache/fPlot1.pdf vignettes/monitoringCounts-cache/fPlot.R
vignettes/monitoringCounts-cache/pMC.RData
data/ha.RData
data/ha.sts.RData
data/salmonella.agona.RData
data/measlesDE.RData
data/rotaBB.RData
data/shadar.RData
data/deleval.RData
data/m2.RData
data/h1_nrwrp.RData
data/k1.RData
data/n2.RData
data/measles.weser.RData
data/fluBYBW.RData
data/salmNewport.RData
data/fooepidata.RData
data/s1.RData
data/salmAllOnset.RData
data/m3.RData
data/n1.RData
data/s2.RData
data/hagelloch.RData
data/campyDE.RData
data/abattoir.RData
data/meningo.age.RData
data/stsNewport.RData
data/momo.RData
data/husO104Hosp.RData
data/imdepi.RData
data/q2.RData
data/measlesWeserEms.RData
data/imdepifit.RData
data/m1.RData
data/m4.RData
data/MMRcoverageDE.RData
data/q1_nrwh.RData
data/salmHospitalized.RData
data/influMen.RData
data/hepatitisA.RData
data/s3.RData
data/m5.RData
man/stsAggregate.Rd man/stcd.Rd man/multiplicity.Rd man/epidataCS_permute.Rd man/hagelloch.Rd man/hepatitisA.Rd man/coeflist.Rd man/isScalar.Rd man/algo.hmm.Rd man/twinSIR_profile.Rd man/salmonella.agona.Rd man/rotaBB.Rd man/formatPval.Rd man/nowcast.Rd man/imdepi.Rd man/sim.seasonalNoise.Rd man/print.algoQV.Rd man/twinSIR_exData.Rd man/epidataCS_aggregate.Rd man/epidataCS.Rd man/salmAllOnset.Rd man/hhh4_predict.Rd man/twinSIR.Rd man/stsplot.Rd man/residualsCT.Rd man/twinstim_step.Rd man/algo.farrington.assign.weights.Rd man/hhh4.Rd man/stsNClist_animate.Rd man/twinstim.Rd man/farringtonFlexible.Rd man/primeFactors.Rd man/MMRcoverageDE.Rd man/knox.Rd man/twinstim_iafplot.Rd man/animate.Rd man/twinstim_profile.Rd man/bestCombination.Rd man/algo.rki.Rd man/stsNC-class.Rd man/m1.Rd
man/surveillance-package.Rd
man/permutationTest.Rd man/meningo.age.Rd man/momo.Rd man/unionSpatialPolygons.Rd man/algo.twins.Rd man/discpoly.Rd man/bodaDelay.Rd man/clapply.Rd man/earsC.Rd man/findH.Rd man/create.disProg.Rd man/ha.Rd man/twinSIR_intensityplot.Rd man/calibration.Rd man/algo.farrington.Rd man/epidataCS_animate.Rd man/algo.bayes.Rd man/salmNewport.Rd man/layout.labels.Rd man/hhh4_methods.Rd man/stsplot_space.Rd man/hhh4_plot.Rd man/intersectPolyCircle.Rd man/campyDE.Rd man/checkResidualProcess.Rd man/fluBYBW.Rd
man/imdepifit.Rd
man/twinstim_plot.Rd man/epidata_plot.Rd man/isoWeekYear.Rd man/intensityplot.Rd man/algo.compare.Rd man/sts-class.Rd man/twinstim_update.Rd man/marks.Rd man/sts_animate.Rd man/algo.cdc.Rd man/algo.quality.Rd man/twinstim_siaf_simulatePC.Rd man/twinstim_simulation.Rd man/epidata_summary.Rd man/twinstim_siaf.Rd man/measlesDE.Rd man/stsSlots.Rd man/poly2adjmat.Rd man/zetaweights.Rd man/ranef.Rd man/twinstim_epitest.Rd man/R0.Rd man/findK.Rd man/polyAtBorder.Rd man/stsNewport.Rd man/twinstim_tiaf.Rd man/refvalIdxByDate.Rd man/stsBP-class.Rd man/makeControl.Rd man/stsplot_time.Rd man/plapply.Rd man/multiplicity.Spatial.Rd man/plot.atwins.Rd man/influMen.Rd man/xtable.algoQV.Rd man/hcl.colors.Rd man/all.equal.Rd man/formatDate.Rd man/algo.outbreakP.Rd man/sts_ggplot.Rd man/shadar.Rd man/hhh4_update.Rd man/addSeason2formula.Rd man/scores.Rd man/hhh4_W_utils.Rd man/stsplot_spacetime.Rd man/plot.disProg.Rd man/hhh4_internals.Rd man/surveillance.options.Rd man/algo.farrington.threshold.Rd man/abattoir.Rd man/wrap.algo.Rd man/epidataCS_update.Rd man/find.kh.Rd man/magic.dim.Rd man/epidata.Rd man/deleval.Rd man/twinSIR_cox.Rd man/hhh4_W.Rd man/stsXtrct.Rd man/epidata_animate.Rd man/twinstim_simEndemicEvents.Rd man/untie.Rd man/algo.glrnb.Rd man/husO104Hosp.Rd man/hhh4_simulate_plot.Rd man/twinstim_iaf.Rd man/salmHospitalized.Rd man/nbOrder.Rd man/algo.farrington.fitGLM.Rd man/LRCUSUM.runlength.Rd man/pairedbinCUSUM.Rd man/measles.weser.Rd man/categoricalCUSUM.Rd man/hhh4_simulate_scores.Rd man/disProg2sts.Rd man/algo.cusum.Rd man/runifdisc.Rd man/hhh4_validation.Rd man/boda.Rd man/estimateGLRNbHook.Rd man/hhh4_formula.Rd man/hhh4_simulate.Rd man/ks.plot.unif.Rd man/epidata_intersperse.Rd man/algo.call.Rd man/algo.rogerson.Rd man/toLatex.sts.Rd man/sim.pointSource.Rd man/sts_tidy.Rd man/backprojNP.Rd man/addFormattedXAxis.Rd man/twinSIR_methods.Rd man/anscombe.residuals.Rd man/pit.Rd man/twinSIR_simulation.Rd man/glm_epidataCS.Rd man/fanplot.Rd man/plot.survRes.Rd man/surveillance-defunct.Rd man/sts_creation.Rd man/twinstim_intensity.Rd man/sts_observation.Rd man/algo.summary.Rd man/stK.Rd man/aggregate.disProg.Rd man/twinstim_methods.Rd man/arlCusum.Rd man/epidataCS_plot.Rd man/linelist2sts.Rd
surveillance documentation built on Nov. 2, 2023, 6:05 p.m.