Files in psych
Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research

MD5
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/paired.r.R R/partial.r.R R/target.rot.R R/stats.by.r R/factor.pa.R R/factor.fit.R R/cta.15.R R/predict.principal.R R/matReg.r R/parallel.irt.r R/VSS.parallel.R R/auc.r R/factor.stats.R R/irt.discrim.R R/polychoric.R R/structure.graph.R R/toDotty.R R/grouplag.R R/cosinor.R R/cluster.cor.R R/missing.cor.R R/fa.diagram.R R/sim.congeneric.R R/principal.R R/fa.ci.R R/cohen.d.R R/pairs.panels.R R/omegaSem.R R/irt.fa.R R/cluster.plot.R R/cortest.R R/reliability.R R/ICLUST.rgraph.R R/reverseKey.R R/print.psych.fa.R R/factor.scores.R R/thurstone.R R/test.psych.r R/fix.dplyr.R R/VSSem.R R/fa.sort.R R/factor.rotate.R R/residuals.psych.R R/glb.R R/harmonic.mean.R R/slipHalf.R R/congeneric.sim.R R/VSS.plot.R R/sdt.R R/fisherz.R R/score.irt.r R/factor.model.R R/set.cor.R R/omega.bifactor.R R/factor.residuals.R R/statsBy.r R/cta.R R/VSS.R R/draw.tetra.R R/fa.random.R R/bifactor.R R/polychor.matrix.R R/make.hierarchical.R R/sim.dichot.R R/ICLUST.graph.R R/cluster2keys.R R/bassAckward.R R/print.psych.iclust.R R/fa.parallel.poly.R R/cortest.bartlett.R R/test.all.R R/interp.median.R R/cor.ci.R R/score.multiple.choice.R R/print.psych.schmid.R R/scatter.hist.R R/fa.sapa.R R/esem.R R/structure.sem.R R/bi.bars.R R/eigen.loadings.R R/rescale.R R/glbs.R R/scoreOverlap.r R/circ.tests.R R/scoreWtd.R R/sim.item.R R/scaling.fits.R R/omega.R R/cluster.loadings.R R/sim.structural.R R/irt.2p.R R/print.psych.R R/multilevel.reliability.R R/bassAckward.diagram.r R/ICLUST.R R/r.test.R R/mat.sort.R R/fa.pooled.r R/psych.R R/anova.psych.R R/superMatrix.R R/fa.graph.R R/item.sim.R R/VSS.scree.R R/simulation.circ.R R/ICLUST.cluster.R R/mat.sqrt.R R/mat.plot.R R/dia.cone.R R/splitHalf.R R/crossValidation.r R/faReg.R R/densityBy.r R/spider.R R/fa.multi.R R/factor2cluster.R R/mixed.cor.R R/extension.diagram.r R/sim.multilevel.R R/dummy.code.R R/print.psych.vss.R R/print.psych.stats.R R/mediate.r R/cor.plot.R R/alpha.scale.R R/glb.algebraic.R R/faBy.R R/fa.R R/phi.R R/item.dichot.R R/fiml.R R/geometric.mean.R R/describe.by.R R/SD.R R/unidim.r R/simCor.r R/misc.R R/r.con.R R/error.bars.R R/ICC.R R/factor.congruence.R R/cortest.normal.R R/scoreFast.r R/irt.item.diff.rasch.R R/lowerUpper.R R/statsBy.boot.R R/phi2poly.R R/comorbidity.R R/cortest.jennrich.R R/plot.reliability.r R/matrix.na.R R/phi.demo.R R/sim.hierarchical.R R/smc.R R/irt.person.rasch.R R/logistic.R R/plot.irt.R R/tetrachor.R R/parcels.R R/print.psych.omega.R R/p.rep.R R/fa.rgraph.R R/headtail.R R/sim.VSS.R R/make.keys.R R/irt.0p.R R/Pinv.R R/mat.regress.R R/VSS.simulate.R R/schmid.R R/cluster.fit.R R/bestItems.r R/irt.1p.R R/omega.graph.R R/factor.wls.R R/fa.poly.R R/omega.sem.R R/outlier.R R/sim.anova.R R/describe.R R/reverse.code.R R/lavaan.diagram.R R/manhattan.R R/scoreBy.r R/Promax.R R/plot.psych.R R/errorCircles.r R/Yule.R R/bigCor.R R/table2matrix.R R/faCor.R R/polar.R R/dia.arrow.r R/alpha.R R/winsor.R R/print.factor.pa.R R/imputedR.r R/cor2dist.R R/ICLUST.diagram.R R/circ.sim.R R/corr.test.R R/diagram.R R/fa.extension.R R/circ.sim.plot.R R/testRetest.r R/print.psych.mediate.R R/guttman.R R/factor.minres.R R/BASS.R R/structure.diagram.R R/validity.R R/score.alpha.r R/rmsea.R R/matrix.addition.R R/direct.sl.R R/biplot.psych.R R/summary.psych.R R/fa.parallel.R R/simGene.R R/kappa.R R/correct.cor.R R/score.items.R R/count.pairwise.R R/esem.diagram.R R/error.bars.by.R R/sim.parallel.r R/faRotate.r R/kaiser.R R/makerepeated.r R/circ.simulation.R R/make.congeneric.R R/ICLUST.sort.R R/error.dots.r R/cortest.mat.R R/block.random.R R/multi.hist.R R/congeric.sim.R R/meta.schmid.R R/sim.circ.R R/parse.R R/skew.R R/ellipses.R R/tenberge.R R/structure.list.R R/omega.diagram.R R/bestScale.R R/error.crosses.R
inst/News.Rd
inst/CITATION
inst/doc/scoring.pdf inst/doc/intro.R
inst/doc/scoring.Rnw
inst/doc/intro.Rnw
inst/doc/intro.pdf inst/doc/scoring.R
build/vignette.rds
build/partial.rdb
vignettes/scoring.Rnw
vignettes/intro.Rnw
data/Bechtoldt.1.rda
data/GSBE.rda
data/tal_or.rda
data/Tucker.rda
data/Gorsuch.rda
data/sat.act.rda
data/Thurstone.33G.rda
data/Thurstone.33.rda
data/Harman.5.rda
data/Tal.Or.rda
data/Gleser.rda
data/Reise.rda
data/bock.rda
data/Holzinger.rda
data/cattell.rda
data/Bechtoldt.rda
data/Harman.rda
data/Thurstone.9.rda
data/withinBetween.rda
data/Schmid.rda
data/Thurstone.rda
data/Harman.political.rda
data/Bechtoldt.2.rda
data/Harman.8.rda
data/Dwyer.rda
data/Holzinger.9.rda
data/bfi.rda
man/irt.fa.Rd man/winsor.Rd man/paired.r.Rd man/Promax.Rd man/diagram.Rd man/score.multiple.choice.Rd man/cortest.bartlett.Rd man/VSS.Rd man/cor.ci.Rd man/irt.responses.Rd man/reliability.Rd man/phi.demo.Rd man/schmid.Rd man/statsBy.Rd man/predict.psych.Rd man/densityBy.Rd man/draw.tetra.Rd man/unidim.Rd man/eigen.loadings.Rd man/polar.Rd man/print.psych.Rd man/structure.list.Rd man/factor.model.Rd man/omega.Rd man/fisherz.Rd man/comorbidity.Rd man/bfi.Rd man/Schmid.Leiman.Rd man/cluster.cor.Rd man/Garcia.Rd man/factor.rotate.Rd man/describe.Rd man/Harman.Rd man/mixed.cor.Rd man/sim.item.Rd man/logistic.Rd man/cosinor.Rd man/faCor.Rd man/sat.act.Rd man/sim.anova.Rd man/AUC.Rd man/manhattan.Rd man/count.pairwise.Rd man/kaiser.Rd man/score.alpha.Rd man/structure.diagram.Rd man/bock.table.Rd man/plot.psych.Rd man/scatter.hist.Rd man/p.rep.Rd man/geometric.mean.Rd man/circ.tests.Rd man/ICLUST.graph.Rd man/sim.structural.Rd man/anova.psych.Rd man/ICC.Rd man/sim.congeneric.Rd man/sim.VSS.Rd man/Gorsuch.Rd man/testRetest.Rd man/iclust.diagram.Rd man/VSS.plot.Rd man/sim.multilevel.Rd man/harmonic.mean.Rd man/biplot.psych.Rd man/factor.congruence.Rd man/fparse.Rd man/irt.item.diff.rasch.Rd man/principal.Rd man/tr.Rd man/ICLUST.sort.Rd man/dwyer.Rd man/multilevel.reliability.Rd man/sim.omega.Rd man/rescale.Rd man/cattell.Rd man/ellipses.Rd man/cluster.loadings.Rd man/mediate.Rd man/score.irt.Rd man/Tucker.Rd man/cluster.fit.Rd man/mssd.Rd man/RMSEA.Rd man/kappa.Rd man/KMO.Rd man/withinBetween.Rd man/factor.fit.Rd man/cor2dist.Rd man/scrub.Rd man/SD.Rd man/bifactor.Rd man/cohen.d.Rd man/correct.cor.Rd man/reverse.code.Rd man/factor2cluster.Rd man/spider.Rd man/00.psych-package.Rd man/glb.algebraic.Rd man/matrix.addition.Rd man/test.irt.Rd man/faMulti.Rd man/polychor.matrix.Rd man/table2matrix.Rd man/bassAckward.Rd man/cta.Rd man/sim.irt.Rd man/partial.r.Rd man/cortest.mat.Rd man/congruence.Rd man/thurstone.Rd man/tetrachor.Rd man/factor.scores.Rd man/fa.random.Rd man/bigCor.Rd man/scoreWtd.Rd man/r.test.Rd man/VSS.scree.Rd man/range.correction.Rd man/predicted.validity.Rd man/ICLUST.Rd man/simulation.circ.Rd man/mat.sort.Rd man/outlier.Rd man/omega.graph.Rd man/fa.Rd man/VSS.parallel.Rd man/describe.by.Rd man/parcels.Rd man/smc.Rd man/factor.residuals.Rd man/tal_or.Rd man/residuals.psych.Rd man/phi2poly.Rd man/corFiml.Rd man/guttman.Rd man/error.bars.Rd man/factor.stats.Rd man/esem.Rd man/super.matrix.Rd man/error.crosses.Rd man/fa.extension.Rd man/lowerUpper.Rd man/score.items.Rd man/cluster.plot.Rd man/error.circles.Rd man/skew.Rd man/phi.Rd man/deprecated.Rd man/sim.Rd man/alpha.Rd man/fa.sort.Rd man/error.dots.Rd man/cor.smooth.Rd man/fa.diagram.Rd man/bi.bars.Rd man/faRotate.Rd man/scaling.fits.Rd man/test.psych.Rd man/cluster2keys.Rd man/interp.median.Rd man/error.bars.by.Rd man/Pinv.Rd man/block.random.Rd man/cor.plot.Rd man/set.cor.Rd man/make.keys.Rd man/multi.hist.Rd man/ICLUST.cluster.Rd man/fa.lookup.Rd man/Yule.Rd man/irt.person.rasch.Rd man/corr.test.Rd man/ICLUST.rgraph.Rd man/dummy.code.Rd man/Gleser.Rd man/cor.wt.Rd man/best.scales.Rd man/fa.parallel.Rd man/misc.Rd man/sim.hierarchical.Rd man/pairs.panels.Rd man/headtail.Rd
psych documentation built on Sept. 26, 2023, 1:06 a.m.