Files in EnvStats
Package for Environmental Statistics, Including US EPA Guidance

MD5
NEWS
README.md
NAMESPACE
DESCRIPTION
R/gofGroupTest.list.R R/elnormAltSinglyCensored.R R/eqlnorm3.R R/sfSinglyCensoredGofTest.R R/kendallTrendTest.formula.R R/pnct.pos.ncp.pos.q.finite.sum.R R/points.w.dups.R R/g1.m.singly.censored.R R/eqlogis.R R/ci.qnpar.normal.approx.R R/gamcen.22.R R/gofTest.formula.R R/ci.qnpar.exact.R R/cbind.no.warn.R R/ci.qnpar.R R/print.estimateCensored.R R/is.not.finite.warning.R R/tolIntNparCoverageScalar.R R/enparCensored.bootstrap.ci.R R/enbinom.R R/predIntLnormAltSimultaneousTestPower.R R/elnormSinglyCensored.R R/plotPredIntNormSimultaneousTestPowerCurve.R R/psicen.1sq.R R/gofTest.default.R R/enormSinglyCensored.impute.w.qq.reg.w.cen.level.R R/plotCiNparDesign.R R/tolIntGamma.R R/skewGofTest.R R/dT.R R/predIntNormN.R R/qtri.R R/plot.gof.R R/eqzmlnorm.R R/elnormAltMultiplyCensored.R R/eqevd.R R/ci.binom.score.R R/plnorm3.R R/varGroupTest.data.frame.R R/oneSamplePermutationTest.R R/s.2.m.singly.censored.R R/eqlnormCensored.R R/sfGroupGofTest.R R/logChooseMultinomial.R R/qgevd.R R/lillieGofTest.R R/gofGroupTest.data.frame.R R/tTestN.R R/rzmlnormAlt.R R/simulateVector.R R/boxcox.R R/plotTTestLnormAltDesign.R R/gamobs.12.R R/chenTTest.ci.R R/ppccNormSinglyCensoredGofTest.R R/fix0106.R R/rlnormMix.R R/errorBar.R R/predIntGamma.R R/enormMultiplyCensored.qq.reg.R R/dlnormTruncAlt.R R/calibrate.R R/pnormTrunc.R R/egammaAltCensored.bootstrap.ci.R R/ci.qnorm.R R/inversePredictCalibrate.R R/plotAovDesign.R R/qchi.R R/summaryStats.factor.R R/qqLine.R R/gofGroupTest.R R/epoisCensored.jackknife.R R/propTestPower.R R/print.boxcox.R R/plnormAlt.R R/predIntNparNScalar.R R/permutations.R R/enorm.R R/linearTrendTestN.R R/ksGammaProUCLGofTest.R R/pred.int.norm.k.of.m.on.r.prob.R R/fix0207.R R/ciBinomN.vec.R R/elnormAltMultiplyCensored.bootstrap.ci.R R/loglike.norm.boxcoxSinglyCensored.R R/prouclDistChooseCensored.R R/predIntNormSimultaneous.R R/varGroupTest.R R/fix0204.R R/StatNText.R R/longToWide.R R/varGroupTest.default.R R/ciTableMean.R R/propTestMdd.R R/dtri.R R/epoisCensored.R R/ppccNormMultiplyCensored.R R/pgevd.R R/gofGroupTest.formula.R R/ci.land.vec.R R/psicen.2sq.R R/plotTTestDesign.R R/rzmnorm.R R/zTestGevdShape.R R/predIntNormHalfWidth.R R/plotPredIntNormDesign.R R/eqpois.R R/elnormAltMultiplyCensored.mle.R R/etaobs.1.R R/kendallSeasonalTrendTest.default.R R/egamma.R R/print.gofOutlier.R R/perm.R R/ppccGofTest.R R/plotPredIntNparSimultaneousDesign.R R/permute.signs.R R/elnormAltSinglyCensored.impute.w.qq.reg.R R/twoSamplePermutationTestProportion.R R/pnormMix.R R/simulateMvMatrix.R R/lMoment.R R/dgammaAlt.R R/pemp.R R/pred.int.norm.Modified.CA.on.r.K.R R/stat_mean_sd_text.R R/StatMedianIQRText.R R/is.odd.R R/dzmlnormAlt.R R/predict.default.R R/print.gofGroup.R R/aovPower.R R/dlnormTrunc.R R/stripChart.default.R R/qqPlotGestalt.R R/rnormMix.R R/predIntNparSimultaneousNScalar.R R/loglike.norm.boxcoxMultiplyCensored.R R/elnormAltCensored.cv.mle.at.fixed.mean.R R/qlands.t.R R/dilog.R R/pred.int.norm.CA.on.r.integrand.R R/finneys.g.scalar.sub.R R/string.break.line.R R/print.intervalEstimateCensored.R R/swGroupGofTest.R R/qT.R R/print.gofCensored.R R/ebeta.R R/eqlnorm.R R/ci.epoisCensored.profile.likelihood.R R/sfMultiplyCensoredGofTest.R R/psiobs.2sq.R R/gamobs.11.R R/enormSinglyCensored.iterative.impute.w.qq.reg.R R/qzmlnorm.R R/egevd.tsoe.init.R R/eqnormCensored.R R/kendallSeasonalTrendTest.formula.R R/predIntLnormAltTestPower.R R/ebinom.R R/swGofTest.R R/eqexp.R R/ci.norm.R R/print.permutationTest.R R/tolIntNormCensored.R R/ci.qnpar.interpolate.R R/is_na_matrix.R R/boxcox.lm.R R/ecdfPlot.R R/rzmlnorm.R R/epoisSinglyCensored.half.cen.level.R R/epdfPlot.R R/ciNparConfLevelScalar.R R/epois.R R/predIntNormSimultaneousK.R R/sfSinglyCensoredGeneralGofTest.R R/print.distChooseCensored.R R/print.boxcoxCensored.R R/derivative.R R/dgevd.R R/summaryStats.character.R R/plnormTruncAlt.R R/ezmlnormAlt.R R/cdfPlot.R R/tolIntNparConfLevelScalar.R R/tTestScaledMdd.R R/pchi.R R/qzmlnormAlt.R R/eqhyper.R R/ezmlnorm.R R/ciNparN.R R/rgevd.R R/plotPredIntLnormAltSimultaneousTestPowerCurve.R R/egammaCensored.R R/print.boxcoxLm.R R/tolIntLnormAlt.R R/serialCorrelationTest.R R/serialCorrelationTest.default.R R/ci.lnorm3.zero.skew.R R/predIntGammaAltSimultaneous.R R/fix0201.obs.R R/eexp.R R/Dunnetts.K.R R/boxcoxCensored.R R/predIntNormTestPowerScalar.R R/equnif.R R/remp.R R/gpqTolIntNormSinglyCensored.R R/enormSinglyCensored.bootstrap.ci.R R/qlnormMix.R R/n.unique.R R/ci.gamma.chisq.approx.R R/elnormAltMultiplyCensored.qmvue.R R/geoMean.R R/ci.land.R R/base.R R/enormSinglyCensored.mle.R R/pred.int.norm.k.of.m.on.r.integrand.R R/linearTrendTestScaledMds.R R/print.htestEnvStats.R R/cvmGofTest.R R/elnormAltSinglyCensored.mle.R R/rank.w.na.R R/eqgamma.R R/twoSamplePermutationTestLocation.R R/lands.cond.t.prop.density.R R/predIntLnormSimultaneous.R R/predict.R R/dlnormMixAlt.R R/summaryStats.data.frame.R R/epoisMultiplyCensored.R R/enormMultiplyCensored.half.cen.level.R R/predIntNparConfLevelScalar.R R/summaryFull.formula.R R/ppccNormMultiplyCensoredGeneralGofTest.R R/eqbeta.R R/elnormAltSinglyCensored.impute.w.qq.reg.w.cen.level.R R/boxcox.default.R R/plotPredIntLnormAltTestPowerCurve.R R/lillieGeneralGofTest.R R/kendallSeasonalTrendTest.data.frame.R R/plnormMix.R R/quantileTest.R R/egammaCensored.mle.R R/plnormMixAlt.R R/tolIntNormK.R R/boxcoxSinglyCensored.R R/plot.permutationTest.R R/predIntNparN.R R/tolIntNparN.R R/distChoose.formula.R R/print.summaryStats.R R/cvmGeneralGofTest.R R/qpareto.R R/ppccNormSinglyCensored.R R/ciNormHalfWidth.R R/stripChart.R R/cv.R R/tTestPower.R R/eqgevd.R R/predict.lm.R R/pevd.R R/egammaAltCensored.mle.R R/evNormOrdStatsScalar.R R/predIntNparSimultaneousConfLevel.R R/epareto.R R/propTestN.R R/elnormMultiplyCensored.R R/signTest.R R/plot.gofGroup.R R/enparCensored.jackknife.R R/print.gofTwoSample.R R/dlnormMix.R R/ci.lnorm.land.R R/summaryFull_vec.R R/gpqTolIntNormMultiplyCensored.R R/predIntNormSimultaneousTestPowerScalar.R R/sfGeneralGofTest.R R/swGofTestStatistic.R R/predIntNparSimultaneous.R R/qlnormTrunc.R R/cdfCompare.R R/pdfPlot.R R/sfGofTest.R R/summaryStats.matrix.R R/fix0101.R R/pzmlnorm.R R/predIntNormTestPower.R R/qnormMix.R R/gofTest.R R/summaryStats_factor_vec.R R/prouclDistChoose.R R/s.1.m.singly.censored.R R/egeom.R R/pgammaAlt.R R/distChooseCensored.R R/tTestLnormAltRatioOfMeans.R R/epoisMultiplyCensored.half.cen.level.R R/ciTableProp.R R/pred.int.norm.CA.on.r.K.R R/eqgeom.R R/rlnormTruncAlt.R R/elnormAltMultiplyCensored.bcmle.R R/ci.gamma.normal.approx.R R/summaryStats_vec.R R/dzmnorm.R R/swGeneralGofTest.R R/eqgammaAlt.R R/space.R R/ppareto.R R/egammaAlt.cv.mle.at.fixed.mean.R R/boxcoxMultiplyCensored.R R/predIntNorm.R R/stat_test_text.R R/ppccEvdGofTest.R R/gofGroupTest.matrix.R R/qlnorm3.R R/tTestLnormAltN.R R/skewness.R R/rnormTrunc.R R/predIntNparSimultaneousN.R R/Dunnetts.K.fcn.to.integrate.2.R R/plotPredIntNparDesign.R R/gamcen.12.R R/finneys.g.R R/pnct.pos.ncp.R R/rchi.R R/qevd.R R/nyblom.lambda.R R/pred.int.norm.k.of.m.on.r.K.R R/enormMultiplyCensored.jackknife.R R/summaryStats.formula.R R/ppccNormSinglyCensoredGeneralGofTest.R R/egammaAltCensored.cv.mle.at.fixed.mean.R R/summaryStats.list.R R/fix0102.R R/qgammaAlt.R R/dchi.R R/varGroupTest.matrix.R R/summaryFull.data.frame.R R/epoisSinglyCensored.mle.R R/summaryStats.R R/predIntLnorm.R R/print.gof.R R/pT.R R/eqnbinom.R R/print.distChoose.R R/enormSinglyCensored.jackknife.R R/pzmlnormAlt.R R/tTestNormal.approx.R R/summaryFull.R R/elnormAltMultiplyCensored.jackknife.R R/distChoose.R R/lands.C.R R/elogis.R R/ciNparConfLevel.R R/serialCorrelationTest.lm.R R/eqweibull.R R/ci.pois.exact.R R/chiobs.1.R R/plotCiNormDesign.R R/snorm.R R/pred.int.npar.k.of.m.on.r.conf.level.R R/rosnerTestLambda.R R/plotCiBinomDesign.R R/gpqCiNormMultiplyCensored.R R/Dunnetts.K.fcn.to.integrate.1.R R/elnormAltSinglyCensored.bcmle.R R/predIntNparSimultaneousTestPower.R R/ci.binom.Wald.R R/tolIntNormHalfWidth.R R/print.estimate.R R/M.singly.censored.R R/enormMultiplyCensored.impute.w.qq.reg.R R/tolIntNparCoverage.R R/stripChart.formula.R R/gofTestCensored.R R/varGroupTest.list.R R/check.distribution.args.simulate.R R/pointwise.R R/kendallTrendTest.R R/tolIntNorm.R R/etaobs.2.R R/enormSinglyCensored.bcmle.R R/enormCensored.R R/fix0108.R R/fix0103.R R/Dunnetts.K.F2.R R/elnorm3.R R/varTest.R R/swSinglyCensoredGofTest.R R/number.suffix.R R/predIntNormSimultaneousTestPower.R R/rpareto.R R/summaryFull.matrix.R R/tTestAlpha.R R/print.intervalEstimate.R R/eqnpar.R R/pred.int.norm.Modified.CA.on.r.prob.R R/ci.lnorm.zou.R R/loglike.norm.multiply.censored.R R/newsEnvStats.R R/loglike.norm.boxcox.R R/detectionLimitCalibrate.R R/kendallSeasonalTrendTest.matrix.R R/enormCensored.sd.mle.at.fixed.mean.R R/loglikCensored.R R/ci.gammaAltCensored.profile.likelihood.R R/swSinglyCensoredGeneralGofTest.R R/ci.exp.exact.R R/pzmnorm.R R/plotTolIntNormDesign.R R/ppccNorm.R R/aovPower.scalar.R R/elnormAltSinglyCensored.qmvue.R R/finneys.g.scalar.R R/varGroupTest.formula.R R/twoSampleLinearRankTestCensored.R R/aovN.R R/ci.normal.approx.R R/enparCensored.km.R R/elnormAltSinglyCensored.bootstrap.ci.R R/eunif.R R/ppccEvdGofTestPValue.R R/lands.cond.t.prop.density.polar.R R/qqPlotCensored.R R/check.distribution.args.R R/tTestLnormAltPower.R R/plotPredIntNparSimultaneousTestPowerCurve.R R/gofGroupTest.default.R R/elnormAltSinglyCensored.jackknife.R R/tolIntNormN.R R/rlnormMixAlt.R R/elnorm.R R/ci.binom.adjusted.Wald.R R/plotLinearTrendTestDesign.R R/epoisMultiplyCensored.mle.R R/predIntNormK.R R/qemp.R R/s.3.m.singly.censored.R R/predIntPois.R R/ciBinomHalfWidth.R R/wsGofTest.R R/fix0109.R R/qlnormTruncAlt.R R/egammaAltCensored.R R/rgammaAlt.R R/ezmnorm.R R/aovN.scalar.R R/envstatsDistChoose.R R/adGammaProUCLGofTest.R R/epoisMultiplyCensored.bootstrap.ci.R R/ci.norm.var.R R/fix0205.R R/summaryFull.default.R R/enormSinglyCensored.qq.reg.w.cen.level.R R/adGeneralGofTest.R R/predIntGammaSimultaneous.R R/chenTTest.R R/StatTestText.R R/qlnormAlt.R R/tolIntPois.R R/dzmlnorm.R R/kurtosis.R R/eqnorm.R R/predIntLnormAltSimultaneous.R R/pred.int.norm.Modified.CA.on.r.integrand.R R/gpqCiNormSinglyCensored.R R/eqzmlnormAlt.R R/ci.gamma.profile.likelihood.R R/linearTrendTestPower.R R/g2.m.singly.censored.R R/is.even.R R/ppointsCensored.R R/checkGraphicsPars.R R/elnormAlt.R R/kendallSeasonalTrendTest.R R/dlands.t.R R/enparCensored.R R/egammaAltCensored.jackknife.R R/plot.gofCensored.R R/summaryFull.list.R R/tolIntGammaAlt.R R/tolIntNparConfLevel.R R/elnormAltMultiplyCensored.impute.w.qq.reg.R R/enormSinglyCensored.m.est.R R/enormSinglyCensored.qq.reg.R R/enormSinglyCensored.R R/plot.boxcox.R R/stat_median_iqr_text.R R/pred.int.norm.CA.on.r.prob.R R/demp.R R/gamcen.11.R R/elnormCensored.R R/gamobs.22.R R/which.na.R R/tolIntLnormCensored.R R/tolIntNpar.R R/summaryStats.logical.R R/plands.t.R R/enormSinglyCensored.impute.w.mle.R R/ksGofTest.R R/dnormTrunc.R R/pwMoment.R R/ppccNormMultiplyCensoredGofTest.R R/plotPropTestDesign.R R/ciNparNScalar.R R/eqzmnorm.R R/evNormOrdStats.R R/fix0111.R R/loglike.norm.R R/enormMultiplyCensored.R R/boxcoxTransform.R R/psicen.12.R R/loglikComplete.R R/plot.boxcoxLm.R R/dpareto.R R/enormMultiplyCensored.mle.R R/adGofTest.R R/StatMeanSDText.R R/ci.qpois.R R/revd.R R/ci.lnorm3.likelihood.profile.R R/predIntNormSimultaneousProb.R R/ci.pois.pearson.hartley.approx.R R/elnormAltSinglyCensored.half.cen.level.R R/plotTolIntNparDesign.R R/number.suffix.scalar.R R/enormSinglyCensored.half.cen.level.R R/quantileTestPValue.R R/arg.names.R R/swSinglyCensoredGofTestStatistic.R R/mode.lands.t.R R/rlnorm3.R R/print.htestCensored.R R/egevd.R R/cdfCompareCensored.R R/elnormAltCensored.R R/twoSampleLinearRankTest.R R/predIntNpar.R R/epoisSinglyCensored.bootstrap.ci.R R/sfMultiplyCensoredGeneralGofTest.R R/elnormAltMultiplyCensored.half.cen.level.R R/envstatsDistChooseCensored.R R/psiobs.12.R R/tolIntNparNScalar.R R/eqpareto.R R/enormSinglyCensored.impute.w.qq.reg.R R/loglike.norm.singly.censored.R R/length.list.R R/iqr.R R/eevd.R R/devd.R R/Dunnetts.K.F1.R R/dnormMix.R R/geoSD.R R/dlnorm3.R R/chiobs.2.R R/predIntNparSimultaneousConfLevelScalar.R R/ci.norm.w.cov.R R/gaussian.hypergeometric.R R/ehyper.R R/predIntGammaAlt.R R/qnormTrunc.R R/ecdfPlotCensored.R R/kendallTrendTest.default.R R/chenTTest.sub.R R/ci.lnorm.2.zou.R R/ppccGeneralGofTest.R R/enormMultiplyCensored.bootstrap.ci.R R/elnormAltSinglyCensored.impute.w.mle.R R/summaryStats.default.R R/predIntLnormAlt.R R/fix0203.R R/egammaAlt.R R/ciBinomN.R R/rlnormTrunc.R R/plotPredIntNormTestPowerCurve.R R/plot.gofTwoSample.R R/EnvStats-internal.R R/egevd.tsoe.init.h.R R/pred.int.npar.CA.on.r.conf.level.R R/distChoose.default.R R/z.test.normal.approx.R R/stat_n_text.R R/predIntNparConfLevel.R R/qqPlot.R R/chisqGofTest.R R/fix0104.R R/ci.gamma.chisq.adj.R R/epoisSinglyCensored.R R/pred.int.npar.Modified.CA.on.r.conf.level.R R/tolIntLnorm.R R/s.0.m.singly.censored.R R/plnormTrunc.R R/fix0202.R R/anovaPE.R R/ptri.R R/rlnormAlt.R R/psiobs.1sq.R R/dlnormAlt.R R/ciNormN.R R/rosnerTest.R R/eweibull.R R/qzmnorm.R R/ci.binom.exact.R R/hnorm.R R/plot.boxcoxCensored.R R/geom_stripchart.R R/eqbinom.R R/rtri.R R/pnct.pos.ncp.pos.q.R R/qlnormMixAlt.R R/propTestNVecExact.R R/fix0107.R
inst/CITATION
inst/tinytest/test_predIntNormSimultaeousK.R inst/tinytest/test_predIntNormSimultaeous.R inst/tinytest/test_stats_test_text.R inst/tinytest/test_qnormMix.R inst/scripts/Manual/Chapter04.R inst/scripts/Manual/Chapter06.R inst/scripts/Manual/Chapter02.R inst/scripts/Manual/Chapter07.R inst/scripts/Manual/Chapter09.R inst/scripts/Manual/Chapter01.R inst/scripts/Manual/Chapter08.R inst/scripts/Manual/Chapter05.R inst/scripts/Manual/Chapter03.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter20Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter13Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter10Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter16Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter14Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter22Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter07Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter06Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter11Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter15Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter19Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter12Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter09Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter17Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter18Examples.R inst/scripts/EPA.2009/Chapter21Examples.R
build/partial.rdb
tests/tinytest.R
data/EPA.92d.chromium.df.rda
data/EPA.09.Ex.17.7.sodium.df.rda
data/EPA.09.Ex.17.4.copper.df.rda
data/Refinery.CO.df.rda
data/EPA.89b.sulfate.df.rda
data/Millard.Deverel.88.df.rda
data/EPA.09.Ex.18.4.xylene.df.rda
data/EPA.09.Ex.17.3.log.chrysene.df.rda
data/EPA.89b.aldicarb2.df.rda
data/EPA.92c.toluene.df.rda
data/EPA.09.Ex.17.5.chloride.df.rda
data/EPA.92c.chrysene.df.rda
data/EPA.92c.ccl4.df.rda
data/EPA.09.Ex.17.6.sulfate.df.rda
data/EPA.09.Table.9.1.TCE.df.rda
data/EPA.09.Ex.16.2.benzene.df.rda
data/Environmental.df.rda
data/EPA.97.cadmium.111.df.rda
data/EPA.09.Ex.14.1.manganese.df.rda
data/Benthic.df.rda
data/Lin.Evans.80.df.rda
data/EPA.89b.benzene.df.rda
data/EPA.09.Ex.17.3.chrysene.df.rda
data/EPA.09.Ex.18.2.chrysene.df.rda
data/Olympic.NH4.df.rda
data/EPA.89b.loglead.df.rda
data/Helsel.Hirsch.02.Mayfly.df.rda
data/EPA.09.Ex.16.1.sulfate.df.rda
data/EPA.92c.arsenic3.df.rda
data/EPA.09.Ex.19.5.mercury.df.rda
data/EPA.89b.aldicarb1.df.rda
data/EPA.92c.nickel1.df.rda
data/Ozone.NE.df.rda
data/EPA.09.Table.9.3.df.rda
data/EPA.09.Ex.21.2.benzene.df.rda
data/EPA.94b.tccb.df.rda
data/EPA.92c.copper1.df.rda
data/EPA.92c.benzene2.df.rda
data/EPA.02d.Ex.6.mg.per.kg.vec.rda
data/Distribution.df.rda
data/Helsel.Cohn.88.app.b.df.rda
data/EPA.09.Ex.19.2.chloride.df.rda
data/EPA.09.Ex.12.4.naphthalene.df.rda
data/EPA.92c.benzene1.df.rda
data/EPA.02d.Ex.2.ug.per.L.vec.rda
data/EPA.09.Table.9.4.nickel.vec.rda
data/EPA.09.Ex.12.1.ccl4.df.rda
data/EPA.09.Ex.11.1.arsenic.df.rda
data/EPA.89b.chlordane2.df.rda
data/EPA.09.Ex.17.1.loglead.df.rda
data/EPA.09.Ex.17.2.toluene.df.rda
data/EPA.09.Ex.16.4.copper.df.rda
data/EPA.89b.toc.vec.rda
data/EPA.09.Ex.21.1.aldicarb.df.rda
data/EPA.92c.nickel2.df.rda
data/Gibbons.et.al.09.Vinyl.Chloride.vec.rda
data/EPA.89b.manganese.df.rda
data/EPA.92c.lognickel1.df.rda
data/EPA.02d.Ex.4.mg.per.kg.vec.rda
data/EPA.89b.cadmium.df.rda
data/EPA.09.Ex.21.5.beryllium.df.rda
data/EPA.09.Ex.22.1.VC.df.rda
data/ACE.13.TCE.df.rda
data/EPA.89b.edb.df.rda
data/EPA.09.Ex.14.8.df.rda
data/EPA.09.Ex.20.1.nickel.df.rda
data/Gibbons.et.al.09.Alkilinity.vec.rda
data/EPA.09.Ex.10.1.nickel.df.rda
data/EPA.92c.arsenic1.df.rda
data/Air.df.rda
data/Skagit.NH3_N.df.rda
data/EPA.09.Ex.13.1.iron.df.rda
data/EPA.89b.chlordane1.df.rda
data/EPA.94b.lead.df.rda
data/Graham.et.al.75.etu.df.rda
data/Helsel.Cohn.88.silver.df.rda
data/Grice.Bain.80.mat.rda
data/EPA.09.Ex.19.1.sulfate.df.rda
data/EPA.09.Ex.21.7.TCE.df.rda
data/EPA.89b.t29.df.rda
data/EPA.09.Ex.18.3.TCE.df.rda
data/ProUCL.Crit.Vals.for.AD.Test.for.Gamma.array.rda
data/ProUCL.Crit.Vals.for.KS.Test.for.Gamma.array.rda
data/Total.P.df.rda
data/EPA.09.Ex.15.1.manganese.df.rda
data/EPA.09.Ex.6.3.sulfate.df.rda
data/EPA.09.Ex.18.1.arsenic.df.rda
data/EPA.09.Ex.21.6.nitrate.df.rda
data/EPA.09.Ex.14.4.arsenic.df.rda
data/EPA.92c.copper2.df.rda
data/EPA.09.Ex.16.5.PCE.df.rda
data/EPA.09.Ex.14.3.alkalinity.df.rda
data/NIOSH.89.air.lead.vec.rda
data/Modified.TcCB.df.rda
data/EPA.09.Ex.22.2.Specific.Conductance.df.rda
data/EPA.09.Ex.7.1.arsenic.df.rda
data/EPA.92c.arsenic2.df.rda
data/EPA.89b.lead.df.rda
data/EPA.02d.Ex.9.mg.per.L.vec.rda
data/EPA.92c.zinc.df.rda
data/EPA.92d.chromium.vec.rda
man/elnorm3.Rd man/egammaCensored.Rd man/evNormOrdStats.Rd man/EPA.89b.t29.df.Rd man/eqbinom.Rd man/predIntNorm.Rd man/Grice.Bain.80.mat.Rd man/gofGroup.object.Rd man/ciBinomHalfWidth.Rd man/FcnsByCatPredInts.Rd man/FcnsByCatEstDistQuants.Rd man/EPA.09.Ex.12.4.naphthalene.df.Rd man/predIntNormTestPower.Rd man/print.distChooseCensored.Rd man/Graham.et.al.75.etu.df.Rd man/tTestLnormAltN.Rd man/geom_stripchart.Rd man/LognormalMix.Rd man/aovN.Rd man/predIntNormSimultaneousK.Rd man/anovaPE.Rd man/elnormAltCensored.Rd man/cv.Rd man/linearTrendTestPower.Rd man/predIntLnormSimultaneous.Rd man/eqnbinom.Rd man/boxcoxCensored.object.Rd man/predict.Rd man/EPA.09.Ex.19.5.mercury.df.Rd man/HoskingEtAl1985.Rd man/propTestN.Rd man/EPA.89b.chlordane1.df.Rd man/newsEnvStats.Rd man/EPA.09.Ex.20.1.nickel.df.Rd man/FcnsByCatHypothTests.Rd man/eqexp.Rd man/summaryStats.Rd man/plotPredIntNormDesign.Rd man/EPA.89b.cadmium.df.Rd man/tolIntNparN.Rd man/EPA.09.Ex.16.2.benzene.df.Rd man/EPA.09.Ex.22.1.VC.df.Rd man/CastilloAndHadi1994.Rd man/Helsel.Cohn.88.silver.df.Rd man/eqzmlnorm.Rd man/base.Rd man/EPA.92d.chromium.vec.Rd man/skewness.Rd man/plotTTestLnormAltDesign.Rd man/qqPlot.Rd man/eqgeom.Rd man/EPA.09.Ex.13.1.iron.df.Rd man/print.gofTwoSample.Rd man/inversePredictCalibrate.Rd man/predIntLnormAltTestPower.Rd man/geoSD.Rd man/EPA.02d.Ex.4.mg.per.kg.vec.Rd man/gofTestCensored.Rd man/EPA.89b.lead.df.Rd man/equnif.Rd man/tolIntLnormCensored.Rd man/EPA.09.Ex.6.3.sulfate.df.Rd man/EPA.94b.tccb.df.Rd man/FcnsByCatGOFTests.Rd man/Empirical.Rd man/kendallSeasonalTrendTest.Rd man/boxcox.object.Rd man/tTestPower.Rd man/ciTableMean.Rd man/elnormAlt.Rd man/serialCorrelationTest.Rd man/tTestLnormAltRatioOfMeans.Rd man/EPA.92c.benzene1.df.Rd man/linearTrendTestScaledMds.Rd man/EPA.09.Ex.17.1.loglead.df.Rd man/stat_test_text.Rd man/predIntGamma.Rd man/ZeroModifiedNormal.Rd man/eqgamma.Rd man/Helsel.Hirsch.02.Mayfly.df.Rd man/EPA.92c.zinc.df.Rd man/distChoose.object.Rd man/plot.boxcoxLm.Rd man/Benthic.df.Rd man/print.htestCensored.Rd man/Triangular.Rd man/egammaAltCensored.Rd man/predIntNormSimultaneousTestPower.Rd man/EPA.92c.arsenic2.df.Rd man/eweibull.Rd man/ZeroModifiedLognormalAlt.Rd man/tolIntPois.Rd man/FcnsByCatPower.Rd man/plotTTestDesign.Rd man/predIntNormK.Rd man/pointwise.Rd man/Refinery.CO.df.Rd man/ezmlnorm.Rd man/plotCiNparDesign.Rd man/EPA.09.Ex.19.1.sulfate.df.Rd man/gofCensored.object.Rd man/ZeroModifiedLognormal.Rd man/Ozone.NE.df.Rd man/EPA.09.Ex.10.1.nickel.df.Rd man/estimateCensored.object.Rd man/EPA.09.Ex.22.2.Specific.Conductance.df.Rd man/EPA.92c.nickel2.df.Rd man/Total.P.df.Rd man/errorBar.Rd man/EPA.09.Ex.21.5.beryllium.df.Rd man/eqzmnorm.Rd man/tolIntLnorm.Rd man/LognormalTruncAlt.Rd man/calibrate.Rd man/stat_mean_sd_text.Rd man/tTestAlpha.Rd man/elnormCensored.Rd man/ecdfPlot.Rd man/ciNparConfLevel.Rd man/ebinom.Rd man/FcnsByCatProbDists.Rd man/plotPropTestDesign.Rd man/plotPredIntLnormAltTestPowerCurve.Rd man/EPA.09.Ex.18.4.xylene.df.Rd man/plotCiNormDesign.Rd man/detectionLimitCalibrate.Rd man/eqlnorm3.Rd man/predIntNpar.Rd man/EPA.09.Ex.21.2.benzene.df.Rd man/print.gofOutlier.Rd man/ebeta.Rd man/quantileTest.Rd man/eqlnormCensored.Rd man/ciTableProp.Rd man/simulateVector.Rd man/ciNormN.Rd man/tTestN.Rd man/EPA.92c.arsenic3.df.Rd man/EPA.09.Ex.14.8.df.Rd man/EPA.09.Ex.21.1.aldicarb.df.Rd man/plotPredIntNparDesign.Rd man/print.boxcoxLm.Rd man/eqbeta.Rd man/eqnormCensored.Rd man/GammaAlt.Rd man/EPA.09.Ex.17.4.copper.df.Rd man/enbinom.Rd man/eqevd.Rd man/plotTolIntNormDesign.Rd man/distChoose.Rd man/ProUCL.Crit.Vals.for.KS.Test.for.Gamma.array.Rd man/EPA.92c.ccl4.df.Rd man/Distribution.df.Rd man/plotPredIntNormSimultaneousTestPowerCurve.Rd man/epoisCensored.Rd man/ciNparN.Rd man/zTestGevdShape.Rd man/stripChart.Rd man/print.gof.Rd man/EPA.09.Table.9.3.df.Rd man/Olympic.NH4.df.Rd man/eqpois.Rd man/EPA.02d.Ex.9.mg.per.L.vec.Rd man/plot.gofCensored.Rd man/tolIntNormN.Rd man/plotAovDesign.Rd man/print.permutationTest.Rd man/EPA.02d.Ex.6.mg.per.kg.vec.Rd man/tolIntNormK.Rd man/EPA.09.Ex.18.1.arsenic.df.Rd man/GEVD.Rd man/cdfCompare.Rd man/tolIntNormCensored.Rd man/ezmnorm.Rd man/eqpareto.Rd man/EPA.09.Ex.18.3.TCE.df.Rd man/EPA.92c.benzene2.df.Rd man/ProUCL.Crit.Vals.for.AD.Test.for.Gamma.array.Rd man/distChooseCensored.object.Rd man/NIOSH.89.air.lead.vec.Rd man/print.gofGroup.Rd man/geoMean.Rd man/predIntNparSimultaneousN.Rd man/Chi.Rd man/EPA.09.Ex.17.3.log.chrysene.df.Rd man/elogis.Rd man/signTest.Rd man/EPA.89b.loglead.df.Rd man/EPA.92c.chrysene.df.Rd man/EPA.09.Ex.19.2.chloride.df.Rd man/EPA.09.Ex.18.2.chrysene.df.Rd man/ppointsCensored.Rd man/FcnsByCatDataTrans.Rd man/egeom.Rd man/pwMoment.Rd man/propTestPower.Rd man/FcnsByCatEstDistParams.Rd man/longToWide.Rd man/predIntNparN.Rd man/plot.permutationTest.Rd man/elnorm.Rd man/plot.gofTwoSample.Rd man/calibrate.object.Rd man/enorm.Rd man/gofTest.Rd man/egevd.Rd man/chenTTest.Rd man/EPA.89b.aldicarb2.df.Rd man/pdfPlot.Rd man/epdfPlot.Rd man/oneSamplePermutationTest.Rd man/EPA.09.Ex.17.7.sodium.df.Rd man/epois.Rd man/predIntPois.Rd man/plotLinearTrendTestDesign.Rd man/tTestLnormAltPower.Rd man/predIntGammaSimultaneous.Rd man/eqweibull.Rd man/plotPredIntLnormAltSimultaneousTestPowerCurve.Rd man/gof.object.Rd man/cdfPlot.Rd man/gofTwoSample.object.Rd man/EnvStats-internal.Rd man/kurtosis.Rd man/tolIntNparCoverage.Rd man/egamma.Rd man/plotPredIntNparSimultaneousTestPowerCurve.Rd man/EPA.09.Table.9.4.nickel.vec.Rd man/eqgevd.Rd man/EPA.97.cadmium.111.df.Rd man/enparCensored.Rd man/htest.object.Rd man/plot.boxcoxCensored.Rd man/Lin.Evans.80.df.Rd man/kendallTrendTest.Rd man/predIntNormN.Rd man/plot.gof.Rd man/propTestMdd.Rd man/LognormalAlt.Rd man/EPA.09.Ex.21.6.nitrate.df.Rd man/FcnsByCat.Rd man/FcnsByCatTrend.Rd man/predIntNparSimultaneousTestPower.Rd man/epareto.Rd man/htestCensored.object.Rd man/boxcoxCensored.Rd man/print.gofCensored.Rd man/print.distChoose.Rd man/tolIntNormHalfWidth.Rd man/eevd.Rd man/permutationTest.object.Rd man/LognormalTrunc.Rd man/tTestScaledMdd.Rd man/Helsel.Cohn.88.app.b.df.Rd man/Modified.TcCB.df.Rd man/EPA.94b.lead.df.Rd man/FcnsByCatSumStats.Rd man/eqlnorm.Rd man/qqPlotGestalt.Rd man/ACE.13.TCE.df.Rd man/Gibbons.et.al.09.Alkilinity.vec.Rd man/ecdfPlotCensored.Rd man/iqr.Rd man/predict.lm.Rd man/simulateMvMatrix.Rd man/eexp.Rd man/Pareto.Rd man/boxcoxLm.object.Rd man/EPA.89b.toc.vec.Rd man/tolIntNorm.Rd man/Gibbons.et.al.09.Vinyl.Chloride.vec.Rd man/summaryFull.Rd man/stat_median_iqr_text.Rd man/twoSamplePermutationTestLocation.Rd man/lMoment.Rd man/EulersConstant.Rd man/FcnsByCatCalibration.Rd man/gpqCiNormCensored.Rd man/distChooseCensored.Rd man/FcnsByCatTolInts.Rd man/EPA.09.Ex.17.3.chrysene.df.Rd man/tolIntNpar.Rd man/EPA.92d.chromium.df.Rd man/EVD.Rd man/FcnsByCatMCandRisk.Rd man/EPA.89b.chlordane2.df.Rd man/EPA.89b.edb.df.Rd man/Environmental.Rd man/FcnsByCatCensoredData.Rd man/print.estimate.Rd man/plot.boxcox.Rd man/predIntLnorm.Rd man/gpqTolIntNormCensored.Rd man/ciNormHalfWidth.Rd man/predIntNparConfLevel.Rd man/NormalMix.Rd man/predIntNparSimultaneousConfLevel.Rd man/Lognormal3.Rd man/EPA.09.Ex.17.5.chloride.df.Rd man/predIntNparSimultaneous.Rd man/gofOutlier.object.Rd man/EPA.09.Ex.11.1.arsenic.df.Rd man/print.estimateCensored.Rd man/predIntNormHalfWidth.Rd man/eunif.Rd man/EPA.92c.copper2.df.Rd man/rosnerTest.Rd man/FcnsByCatPrintPlot.Rd man/plotPredIntNormTestPowerCurve.Rd man/EPA.92c.copper1.df.Rd man/EPA.09.Ex.12.1.ccl4.df.Rd man/quantileTestPValue.Rd man/ehyper.Rd man/EPA.09.Ex.15.1.manganese.df.Rd man/plotCiBinomDesign.Rd man/print.summaryStats.Rd man/summaryStats.object.Rd man/linearTrendTestN.Rd man/print.boxcox.Rd man/EPA.92c.lognickel1.df.Rd man/twoSamplePermutationTestProportion.Rd man/FcnsByCatPlotProbDists.Rd man/EPA.09.Ex.14.4.arsenic.df.Rd man/EPA.92c.toluene.df.Rd man/twoSampleLinearRankTest.Rd man/tolIntGamma.Rd man/plotTolIntNparDesign.Rd man/tolIntNparConfLevel.Rd man/EPA.09.Ex.7.1.arsenic.df.Rd man/EPA.92c.nickel1.df.Rd man/EPA.09.Ex.16.1.sulfate.df.Rd man/EPA.09.Ex.16.5.PCE.df.Rd man/EPA.09.Ex.17.6.sulfate.df.Rd man/EPA.09.Ex.17.2.toluene.df.Rd man/boxcoxTransform.Rd man/enormCensored.Rd man/FcnsByCatPlotUsingggplot2.Rd man/stat_n_text.Rd man/EPA.89b.aldicarb1.df.Rd man/boxcox.Rd man/twoSampleLinearRankTestCensored.Rd man/NormalTrunc.Rd man/EPA.02d.Ex.2.ug.per.L.vec.Rd man/EPA.89b.manganese.df.Rd man/eqhyper.Rd man/aovPower.Rd man/gofGroupTest.Rd man/Millard.Deverel.88.df.Rd man/plot.gofGroup.Rd man/eqnorm.Rd man/qqPlotCensored.Rd man/varTest.Rd man/estimate.object.Rd man/EPA.89b.benzene.df.Rd man/EPA.92c.arsenic1.df.Rd man/predIntLnormAltSimultaneousTestPower.Rd man/plotPredIntNparSimultaneousDesign.Rd man/EPA.09.Ex.21.7.TCE.df.Rd man/EPA.09.Ex.14.1.manganese.df.Rd man/predIntNormSimultaneous.Rd man/EPA.09.Ex.14.3.alkalinity.df.Rd man/EPA.09.Ex.16.4.copper.df.Rd man/print.boxcoxCensored.Rd man/eqnpar.Rd man/cdfCompareCensored.Rd man/Skagit.NH3_N.df.Rd man/LognormalMixAlt.Rd man/EPA.89b.sulfate.df.Rd man/ciBinomN.Rd man/EPA.09.Table.9.1.TCE.df.Rd man/eqlogis.Rd man/varGroupTest.Rd man/print.htestEnvStats.Rd
EnvStats documentation built on Aug. 22, 2023, 5:09 p.m.